Što god je trudnoća lakša i zdravija to će i čedo koje će iz nje proizaći biti jače i naprednije. Prema tome, trudna majka iziskuje naročitu negu kako bi trudnoću srećno prebrodila i na vreme zdravo i napredno čedo donela. Svakako da žena koja je na putu da postane majka nije nikakav bolesnik. Ali se