Odojče provodi život na svoj sopstveni način. I ima posebne životne potrebe. Suviše je nežno i neotporno da bi moglo da podnese onu istu sredinu koju i odrasli. Prema tome, potrebna mu je naročita, po mogućstvu zasebna soba, koja će se podesiti s obzirom na njegove potrebe. Soba za odojče treba da je besprekorno čista,