Kupanje bebe Odojče treba da se kupa svaki dan sve dok se ne nauči da bude čisto, tj. dokle god se umokri i upogani. Ako se ne kupa i ne zapira, onda mu se od pogani i mokraće koža razjede i orašavi i dete zaudara na nečisto. Dok je dete malo, voda za kupanje treba