Zdravo novorodjenče Zdravo muško novorođenče je teško 3250 do 3500 g a dugačko 50 do 51 cm, žensko je teško 3000 do 3250 g a dugačko je 50 cm. Dete je punačko, jedro, ima snažan glas i, kada ne spava, traži da siše. Koža mu je crvena, glatka, tanka, pokrivena vrlo finim maljama. Kosa i