Pošto čedo, dok je u utrobi, živi i hrani se na račun tela svoje majke, to je onda jasno da će njegov razvoj i napredak biti dobar i pravilan samo onda ako je ishrana majke za vreme trudnoće dobro odme rena. Nekada je kod stručnjaka vladalo mišljenje da ishrana majke za vreme trudnoće nema ništa