Hranom koju uzimamo mi na prvom mestu svoje telo snabdevamo sastojcima koji su mu potrebni za stvaranje toplote i omogućavanje delatnosti pa onda za obavljanje i drugih važnih radnji. Pored toga, odrastao čovek u hrani dobiva sastojke koji su mu potrebni za obnovu i opravku istrošenih tkiva, dok dete u tim istim sastojcima nalazi gradivo