Do rođenja čedo je živelo i raslo od hrane koju mu je majka slala svojom krvlju putem pupčane vrpce. Po dolasku na svet veza krvnim putem se prekida, ali ovim prekidom veza između majke i odojčeta nije ni najmanje raskinuta, no je samo izmenjena. Odojče ima da živi, da se brani od hladnoće, da pravi