Povoj može da posluži samo dotle dok odojče živi u kolevci i dok leži. Ne postoji povoj koji može na njemu ostati kad počne da sedi, da puže i hoda. Otada se način oblačenja postepeno menja. Gaćice. — Od početka drugog polugodja donji deo tela, umesto povoja, oblači se u gaćice. U ove se, bar za