Beba od  meseca dana Može za trenutak da podigne glavu kad leži potrbuške; može da prati pogledom predmet koji se kreće; šake drži zatvorene. Beba od dva meseca Kad leži potrbuške, glavu podiže i drži nekoliko sekundi; šake su pretežno zatvorene; zna da guče, da proizvodi pojedine samoglasnike, da se osmehne i da se glasno