Razvoj beba Archive

Kakva treba da je uloga majke i zašto je tako važna u odgoju dece?

Bilo je vreme, a to nije bilo tako davno, kad je u odgoju odojčeta glavni deo pažnje bio usredsređen na telesnu negu. Na duševnu negu nije nešto naročito polagano. U novije vreme, međutim, sve se više uviđa potreba dobrog duševnog odgoja. I, danas se smatra da mu je duševni odgoj ne manje potreban nego pravilna
Category: Nega beba

Koja je važnost igračaka za razvoj dece?

Igračke nisu samo za to da zabave odojče ili da oslobode majku. Ti zanimljivi mali predmeti imaju mnogo ozbiljniju i važniju namenu. Pomoću igrački odojče dolazi u prvi neposredan dodir sa svetom koji ga okružuje, pomoću njih stiče ono nove utiske, saznanja i iskustva, izoštrava svoja čula i razvija um. Igračke su za odojče što
Category: Nega beba

Kako beba treba da napreduje i kako treba da izgleda stolica i mokrenje kod beba

Izgled beba. — Po čemu se drugom može bolje oceniti da li dojenje uspeva ako ne po samom odojčetu. Kad dojenje teče kako treba, odojče je lepo uhranjeno, i čvrsto i jedro. Živahno je, krepko i veselo. Lice mu je sveže i rumeno. Oči svetle. Dok je mlađe, spava neobično dugo. Spava mirnim i dubokim
Category: Razvoj beba

Razvoj beba po mesecima

Beba od  meseca dana Može za trenutak da podigne glavu kad leži potrbuške; može da prati pogledom predmet koji se kreće; šake drži zatvorene. Beba od dva meseca Kad leži potrbuške, glavu podiže i drži nekoliko sekundi; šake su pretežno zatvorene; zna da guče, da proizvodi pojedine samoglasnike, da se osmehne i da se glasno
Category: Razvoj beba

Razvoj čula kod beba

Novoroćenče, nije svesno sveta na koji dolazi. Njegov um i čula još spavaju i čekaju kad će doći vreme da se bude. Evo kako stoji sa razvojem ovih čula: Čulo vida U prvim danima po rodjenju veoma je slabo razvijeno. Novoroćenče ne trpi svetlost. Oči su mu skoro neprestano zatvorene. Ali, to ne traje dugo,
Category: Razvoj beba

Prohodavanje kod dece

U prvim danima po rodjenju odojče je mirno i slabo. Život mu je uglavnom ispunjen snom, koji s vremena na vreme prekida plačem i sisanjem. Ipak to ne traje dugo. Već od druge ili treće nedelje zivota napredno odojče je nešto življe. I počinje da pravi pokrete nožicama ili ručicama. Ti pokreti u toku vremena
Category: Razvoj beba

Nicanje zuba kod beba

Zubići se zameću, a dobrim delom i razvijaju, još dok je čedo u utrobi majčinoj. Tačno je, dakle, da novorodjenče dodje na svet sa svima mlečnjacima. Samo što oni još nisu izbili, nego leže u vilicama pokriveni mekim delovima desni. Kako odojče raste tako i zubići produžuju da se razvijaju dok najzad jednog dana ne
Category: Razvoj beba

Razvoj bebe do druge godine

Rastenje je osnovna odlika mladosti. I bitna pojava u životu odojčeta. Najvernije ogledalo njegovog zdravlja, i najbolji dokaz o ispravnosti ishrane i nege koja mu je pružena. — Samo zdravo, pravilno hranjeno i dobro negovano odojče može da se razvija i raste kako treba. Na telesni razvoj mogu da utiču brojne činjenice: pre svega nasleđe,
Category: Razvoj beba

Prvi bebini dani kod kuće

Nije ništa lakše no poznati zdravo i napredno odojče. Punačko je, krepko k dobro uhranjeno. Izgled mu je vedar, lice sveže i veselo. Oči svetle, bistre i živahne, a pokreti živi, nagli i prilično snažni. Jedno srećno biće, koje se budi i uspavljuje sa osmehom na usnama. Odojče nije ni u kom pogledu jednostavna mini
Category: Razvoj beba

Životne karakteristike beba

Odojče se rađa sa svim priborima tela koje ima i odrastao čovek. Samo što su oni nekad nedovoljno razvijeni, a nekada nesavršeni i nezreli. i ne samo to, već su i neke njihove radnje jedne pojačane, druge nedovoljne, a treće odsutne. Odojče diše brže nego odrastao čovek, što je lako razumeti ako se ima na
Category: Razvoj beba