Ishrana beba Archive

Sastav i karakteristike ženinog mleka

Za vreme trudnoće i nekoliko dana posle poro – ćaja dojke, kao što smo rekli, luče naročito mleko zvano „babinje mleko”. Ovo mleko po svome sastavu ni – je ništa drugo nego prelaz izmeću krvi i zrelog mleka. Posle porodjaja babinje se mleko postepeno menja i sazreva dok u roku od tri – četiri nedelje
Category: Ishrana beba

Ishrana beba

Hranom koju uzimamo mi na prvom mestu svoje telo snabdevamo sastojcima koji su mu potrebni za stvaranje toplote i omogućavanje delatnosti pa onda za obavljanje i drugih važnih radnji. Pored toga, odrastao čovek u hrani dobiva sastojke koji su mu potrebni za obnovu i opravku istrošenih tkiva, dok dete u tim istim sastojcima nalazi gradivo
Category: Ishrana beba