Kravlje mleko u ishrani beba

Glavni uslovi da kravlje mleko bude dobro za ishranu odojčeta jesu:
a) Da krava ne boluje od tuberkuloze, šapa ili neke druge opasne boljke.
b) Da se vimena stoke koja se muze operu prokuvanom vodom, i to pre svake muže, da onaj ko muze stoku ima čiste, dobro oprane ruke i da su svi sudovi za mleko čisti i dobro oprani.
v)Da se mleko odmah posle muže ohladi i najkasnije za 6 sati posle muže dostavi potrošaču, koji treba odmah da ga prokuva, da ga brzo ohladi i drži na hladnom mestu do upotrebe.

Mleko bolesne stoke je vrlo štetno i kad ga dobro prokuvamo, a nekuvano ili nedovoljno prokuvano pravo je ubistvo za decu. Deca se usled upotrebe takvog mleka razbole od teških i neizlečivih zapaljenja creva s prolivom i povraćanjem, ili dobiju bolest od koje boluje stoka i brzo umru. Zato moramo dobro da pazimo kakvo ćemo mleko dati malom detetu.

Da se dobije dobro i zdravo mleko, treba krave da su zdrave, da ih povremeno pregleda marveni lekar i da se drže u svetlim i čistim štalama. Krave treba da se timare, da se svaki dan, čak i kad nema paše, izvode iz štale na sunce. Hrana za krave treba da je takva da ne kvari mleko. Kravi muzari ne smeju se davati komina, vlažan pivski treber ili vlažni rezanci od šećerne repe. Mleko tih krava brzo se kvari i nije dobro za decu.

Svaki proizvođač mleka zna da se mleko kvari ako se posle muže, naročito preko leta, ne ohladi i ne čuva na hladnom mestu. Ako hoćemo da imamo dobro i zdravo mleko za odojče, moramo ga brzo ohladiti posle muže. Ali isto tako moramo zahtevati da svaki onaj ko muze stoku čini to uvek samo dobro opranim rukama i pošto vimena opere prokuvanom vodom.

Kravlje mleko u ishrani beba

Kravlje mleko u ishrani beba

Inače, mleko se vrlo lako zagadi klicama raznih bolesti, koje se nalaze na neopranim rukama osobe koja muze i na neopranim vimeNima muzne stoke. Te se klice vrlo brzo množe u toplom mleku, dok se u hladnom množe mnogo sporije ili nikako. Zato se mleko mora da ohladi, da se drži na hladnom mestu i da se što pre donese potrošaču, koji će ga odmah dobro prokuvati, posle kuvanja brzo ohladiti i čuvati poklopljeno na hladnom mestu do pripremanja obroka za odojče. Preko leta ne sme od muže do kuvanja mleka da prođe više od 4 do 6 sati, a preko zime više od 10 do 12 sati. }

Mleko ohlađeno posle kuvanja može se u hladnim danima i na hladnom mestu držati ceo dan, a u letnjim danima bolje je i sigurnije da ga ponovo prokuvamo posle 6 do 8 časova.

Pored mleka detetu moramo davati i drugu hranu, jer ako bismo ga hranili samo mlekom, makar to bilo mleko najčistije i od najzdravije stoke, dete bi postalo malokrvno i mlitavo, dobilo bi slabe zube, kosti i mišiće. Zato za malu odojčad dodajemo vodu i šećer, a za odrasliju kuvamo čorbice i kašice s vodom i mlekom, i to od brašna, griza i povrća. Osim toga, staramo se da što pre počnemo davati sokove od voća, čorbe od povrća, kašice, popare od hleba, biskvit itd.

Sve mešavine s mlekom i šećerom, kao i čorbe i kašice, spravljaćemo od mleka koje smo prokuvali i ohladili pa ostavili na hladnom mestu da stoji do upotrebe.

Kada se bebi može uvesti u ishranu kravlje mleko?

Kravlje mleko nerazblaženo daje se odojčetu sa punih osam meseci. Na 100 g kravljeg mleka stavi se 8 ½ sećera. Do kraja osmog meseca odojčetu se daje razblaženo kravlje mleko: na 100 g mleka dodaje se 10 g šećera i 50 g vode. U oba slučaja treba mleko kuvati 10 minuta.

Pogrešno je i štetno da se kravlje mleko mnogo razblažuje. Običaj da se odojčetu daje mleko pomešano sa jednakim delom vode treba potpuno odbaciti jer to izgladnjava dete.