Koliko mleka je potrebno da popije beba za jedan podoj, a koliko za jedan dan?

Količina mleka za jedan podoj ili za dan različita je i zavisna je ne samo od uzrasta, tj. od toga koliko je meseci odojčetu nego i od toga kakvo je dete po prirodi. Živahna i nemirna deca se više troše pa im treba više hrane. Osim toga, dete će, ako cele noći nije sisalo, izjutra na prvom podoju biti gladnije nego u toku dana pa će i posisati više, jer će i mleka biti više u dojtsama. Ali se količina mleka određuje prosečno prema potrebi koju većina dece oseća.

Beba otprilike treba da posisa ovu količinu mleka:

U prvoj nedelji života, 6 puta prosečno po 60 g ― svega 350 g za 24 sata.

U toku prvog meseca života, 6 puta prosečno po 90 g ― svega do 540 g za 24 sata.

U toku drugog meseca života, 5 puta prosečno po 120―130 g, svega do 600 ili 700 g,za 24 sata.

U toku četvrtog meseca života, 5 puta prosečno po 150―180 g, svega do 900 g za 24 sata.

U toku petog meseca života, 4―5 puta prosečno po 180―200 g, svega do 950 g za 24 sata.

U toku šestog meseca života, 3―4 puta prosečno po 200 g ― svega do 800 g za 24 sata.

Ne treba zaboraviti da su izjutra prva dva podoja znatno veća nego podoji posle podne i uveče.

koliko mleka pije beba

Koliko je potrebno da beba popije mleka?