U čemu je razlika izmedju zdravog novorodjenčeta i nedonočeta?

Zdravo novorodjenče

Zdravo muško novorođenče je teško 3250 do 3500 g a dugačko 50 do 51 cm, žensko je teško 3000 do 3250 g a dugačko je 50 cm. Dete je punačko, jedro, ima snažan glas i, kada ne spava, traži da siše. Koža mu je crvena, glatka, tanka, pokrivena vrlo finim maljama. Kosa i nokti na rukama i nogama su lepo izrasli. Dete diše na nos, spava gotovo neprekidno, budi se samo kada je gladno ili kada ga nešto boli, ili ako mu smeta mokra pelena, ili ga žulji neki čvor ili prevoj na peleni. I onda plače.

Njegov plač je njegov govor, ono se na taj način majci žali i traži da otkloni ono što ga žulji, muči ili mu smeta. Plač gladnog odojčeta je zvonak, snažan, dok je plač zdravog deteta, kad izražava ljutnju, neravnomeran i jak, a bolesno odojče cvili i stenje slabim glasom. Ako je mokro ili oseća neki bol, ili je gladno, ono traži da ga prepovijemo, nahranimo, ili da mu otklonimo smetnju ili bol. Inače, kad je budno, a ne oseća neku nezgodu, novorođenče je mirno, ne vidi, nema još nikakvih saznanja. Ono još ništa ne zna, niti koga poznaje, niti ga što zanima, pa zato i ubrzo opet zaspi. Majka treba da nauči da razume šta joj dete kaže svojim plačem, a ne da mu, čim se zaplače, gurne dojku u usta.

zdravo novorodjence i nedonosce

Prevremeno rodjene bebe ili nedonošče

Prevremeno novorođenče ― nedonošče obično je mnogo lakše po težini i manje po dužini. Ono je mršavo, koža mu je zborana kao staračka, ali tanka i pokrivena sa mnogo vrlo finih malja, kosa mu je slaba i kosti lubanje meke i razmaknute. Ovakvo novorođenče ima vrlo slabo razvijene nokte, ili ih uopšte još i nema. Ono stalno spava, ne traži da se doji, nema snage da siše, niti. glasa da se zaplače. Takvo novorođenče mora da se čuva i da se pazi mnogo više ako hoćemo da ga održimo u životu. Na prvom mestu, treba da se pobrinemo za toplotu, hranu i čist vazduh. Ovakvo dete lako ozebe, pa može da se razboli i umre; ne oseća glad i ne napreže se da siše, pa može da oslabi, čak i umre od gladi; kad je vazduh nečist, zarazi se nekim kašljem ili kijavicom, koja može takvo slabo stvorenje i u smrt da otera.

Nega prevremeno rođeni beba, tj. nedonoščadi mora biti znatno pažljivija od redovno rodjenih beba.

a) Nedonošče se dobro utopljava sve dok ne dođe do težine zdravog novorođenčeta. Utopljavamo ga uvijanjem u vatu, grejanjem pomoću tople vode, koju držimo u dobro začepljenim sudovima, čuturicama i bocama oko njega u kolevci. Pri tom pazimo da ga ne pregrejemo ili opečemo; svaku grejalicu, bocu ili čuturicu kad napunimo vrućom vodom i začepimo treba da dobro uvijemo u platno i tek tako uvijenu metnemo po jednu sa obe strane i jednu pod noge. Vruću vodu menjamo 4―5 puta dnevno, kad god se ohladi.

b) Nedonošče se mora hraniti češće, tj. na dva sata, pa čak i na sat i po, ako ne može da primi dovoljno hrane. Pri tom mu treba pomoći, jer je nedonošče slabo, pa ne može samo da izvlači mleko. Mati se mora naučiti da izmlaza mleko iz svojih grudi u čistu prokuvanu čašu i da mu ga daje kašičicom. Ako dete popije samo 5―6 kafenih kašičica na obrok, onda se mora hraniti na sat ili sat i po, a ako uzme 7―8 kafenih kašičica, hraniće se na 2 sata.

v)Vazduh u sobi mora da bude čist. Soba da se provetrava ili da se prozor drži otvoren, ali da dete ne bude na promaji. Ko god kašlje ili kija, ili ima neku bolest u nosu, guši ili u grudima, ne sme da dolazi u sobu kod nedonoščeta jer ono brzo prima svaku bolest, i od sasvim male boljke može da umre.

Ako je dete rođeno sa veoma malom težinom, ispod 2 000 teško ga je održati i podizati u kući. U nekim republičkim centrima postoje specijalne ustanove za zbrinjavanje i podizanje nedonesene dece. Takvu decu treba, ako je to moguće, tamo smestiti.