Šta preventivno preduzeti u cilju sprečavanja bolesti novorodjenih beba

Čuvanje od hladnoće i preteranog  utopljavanja – Novorođenče je veoma osetljivo i neotporno. Zato se mora čuvati kako od hladnoće tako i od suvišnog utopljavanja. Kao što lako nazebe pa dobije zapaljenje pluća isto tako će se ako je pretopljeno i boravi u zagušljivoj neprovetrenoj sobi, pri čemu mu se ne daje dovoljno tečnosti, razboleti od toplotnog udara ili od groznice usled žeđi.

Provetravanje prostorije – Soba u kojoj je novorođenče mora se provetravati, a kad je hladno, i pomalo grejati. Pri tom dete ne sme da bude ni na promaji, niti blizu peći gde bi mu bilo suviše toplo. U letnjim danima treba da se drži otvoren prozor, a samo kad se dete kupa ili prepovija prozor se zatvori. U sobu ne smeju da ulaze i da se približavaju novorođenčetu osobe koje kašlju i kijaju, ili koje su uopšte bolesne, pa makar to bio i rođeni otac, ili brat, sestra, baka, ili ko drugi. Ako mati kija ili kašlje, mora da priveže jednu maramicu ili rubac preko nosa i usta kad doji ili prepovija dete.

preventiva bolesti beba

Čuvanje od dodira drugih ljudi – Ni zdrave, ni bolesne osobe, pa makar to bili najrođeniji, ne valja da, milujući i mazeći novorođenče i odojče, govore detetu duvajući mu u nos i usta. Najzdraviji ljudi, žene i deca mogu novorođenom detetu i odojčetu svojim dahom da prenesu mnoge vrlo opasne bolesti. Zato majka ili ko drugi kad god hrani, prepovija ili drži dete u rukama treba da okrene svoja usta od njegovog nosa i lica.

Novorodjene bebe ne treba ljubiti – Nema veće greške nego ljubiti decu u usta, lice ili ruke, jer se i sa ruku, pošto ih dete često gura u usta, može preneti neka bolest. Ako se dete voli, može se voleti i kad se ne ljubi, a ne da mu se ljubljenjem prenese bolest. Najzad, ako neko baš hoće da ga poljubi, može mu se dopustiti da ga poljubi u teme, potiljak ili leđa.

Treba biti pažljiv pri hranjenju – Osim duvanjem u lice i ljubljenjem u lice, prema dečjem zdravlju se greši i onda kad majka i baka kuvaju hranu ili hrane odojče pa mu hlade hranu duvajući u kašičicu ili probaju njegovom kašičicom. A najveću opasnost predstavlja odvratna navika nekih žena da same prožvaću hleb, izvade ga iz svojih usta i stave u usta detetu.

Ne treba žaliti sapun i trud oko kupanja dece i pranja pelena, jer će to sačuvati dete od mnogih bolesti.