Prvo oblačenje i povijanje beba

Novorođenče se povija, a ne oblači. Pošto smatramo da je novorođenče samo ono dete kome još nije otpao pupčani patrljak, tj. dete u prvoj nedelji života, ostavićemo oblačenje za kasnije, a sada ćemo se starati da ga brzim povijanjem ne hladimo, jer je novorođeno dete vrlo osetljivo i na nazeb i na svaku bolest koja ide sa nazebom (kijavica ili kašalj). Ono je još osetljivije na zaraze koje se mogu preneti bilo dahom zdravih osoba (majke, tetke, babe ili dece), jer i zdravi ljudi i deca mogu u sebi nositi klice neke bolesti, bilo dahom lica obolelih od kašlja ili kijavice. Zato u blizini novorođenčeta ne treba puštati nikoga sem majke i babice.

Već smo rekli da se prvo povijanje novorođenčeta vrši sa 4 do 5 pelena. Isto važi i za svih prvih 7 dana života novorođenčeta, dokle god mu ne otpadne patrljak.

Prvo oblacenje i povijanje beba

Kad je toplo vreme, preko leta, novorođenče se povija na taj način što se golo, samo sa pupčanom poveskom oko trbuščića, stavi na poređane pelene.

Preko zime, ispod poređanih pelena moramo staviti još jednu puniju, veliku, tako da kad je dete povijeno, ona dođe odozgo, preko ostalih.

U letnje doba, kad su velike vrućine, novorođenče se pokriva pamučnim ćebetom, kad nije toplo, vunenim. Preko zime soba se mora grejati, i samo kad se ohladi, pokrićemo dete još nečim toplijim preko vunenog ćebeta. Toplota u sobi porodilje i novorođenčeta ne sme biti velika. Ako imamo sobni toplomer, grejanjem i provetravanjem sobe udesićemo da se toplota drži između 18 i 22°. Isto tako, ne sme da bude zagušljivo, zaparno i prašljivo u sobi. Suviše velika toplota i zapara mogu da učine da se i najzdravije novorođenče teško razboli. Zato se soba mora često provetravati.

Zdrava, umereno topla, svetla i čista soba, u koju ne smeju dolaziti bolesni, a naročito kašljivi i kijavičavi ljudi, treba da bude soba za novorođenče i malo odojče ako hoćemo da nam ono bude i ostane zdravo i živo.