Prva pomoć u slučaju krvarenja u toku porodjaja

Iznoseći razne nepravilnosti pri porođaju, videli smo da krvarenje u porođaju često prati druge nepravilnosti ili nastaje kao njihova posledica. Za stručnjaka, krvarenja pri porođaju retko kada dolaze neočekivano. Prateći tok jednog porođaja, dobar stručnjak neće biti sasvim iznenađen krvarenjem, pa će, prema tome, moći i da ga suzbije. Međutim, pri porođaju bez stručne pomoći, krvarenja dolaze iznenada i dovode u zabunu porodilju i njenu okolinu, pa se ne učini ni ono što bi se moglo učiniti da se spase život porodilje.

Pod krvarenjem pri porođaju razume se gubitak krvi iz polnih organa za vreme porođaja, bilo u koje doba porođaja ili neposredno početku izbacivanja posteljice. O krvarenju za vreme porođaja ili u početku porođaja već je bilo govora (prevremeno odlubljivanje posteljice, nepravilno usađena posteljica). U takvim slučajevima pomoć se može pružiti samo u bolnici, te porodilju treba što pre tamo preneti.

Najčešće je krvarenje u treće doba porođaja tj. posle rađanja deteta, a pre izbacivanja posteljice, i zatim krvarenje odmah posle izbacivanja posteljice. Krvarenje u takvim slučajevima može biti tako obilno da je žena u smrtnoj opasnosti od naglog gubitka krvi.

krvarenje u toku porodjaja

POMOĆ U SLUČAJU KRVARENJA U TREĆE DOBA POROĐAJA

Ako se primeti jače krvarenje odmah posle rođenja deteta, treba hitno pozvati lekara ili bar babicu. Međutim, krvarenje može biti tako obilno da je potrebna pomoć istoga časa. Zbog toga, dok lekar ne dođe, nestručna lica treba da postupe na ovaj način:

Porodilju nikako ne treba ostaviti samu; uz nju treba da ostane odvažna i okretna osoba, koja se ne plaši krvi.

Odmah treba utvrditi odakle dolazi krvarenje: da li iz rascepa u mekanom porođajnom kanalu (ušće materice, vagine, ulaz u vaginu, međica) ili iz šupljine materice. Ako je krvarenje iz rascepa, krv teče neprestano, jače ili slabije, prema veličini rascepa. Ako je krvarenje iz materice, krv pokulja na mahove u većoj količini (u mlazevima ili u zgrušanim komadima), a zatim prestane, i posle izvesnog vremena isto se ponavlja. Događa se da je krvarenje spolja slabo, ali se na ženi ubrzo primećuje jako bledilo, hladan znoj, zevanje, slabost i nesvest. To je znak da postoji unutrašnje krvarenje u šupljini materice, što će se brzo utvrditi ako se materica opipa na trbuhu: mesto tvrde kugle pipa se mekana kesa koja se proteže do ispod rebara.

POMOĆ U SLUČAJU KRVARENJA IZ RASCEPA

Treba po mogućstvu utvrditi gde se rascep nalazi. Komadićem sterilne vate , dobro opranim rukama, pažljivo se pregledaju spoljni polni organi. Ako se na njima vidi rascep ili naprsle proširene vene, to mesto se pritisne vatom ili prokuvanom krpom i čeka dok lekar dođe. Ako se rascep nigde ne vidi a krv neprestano teče, znači da je rascep u unutrašnjem delu mekanog porođajnog kanala. U tom slučaju postupi se ovako: jednom rukom obuhvati se kroz trbušni zid gornji deo materice koji se napipa kao kugla ispod pupka, a drugom rukom se obuhvati donji deo materice (vrat materice iznad stidne kosti). Ruka koja drži gornji deo materice masira polako matericu da bi se bolje stegla i potiskuje je prema ruci koja drži vrat materice, a obe zajedno potiskuju matericu naniže, držeći je čvrsto rukama. Na taj način pritiskom se zaustavlja krvarenje, ali se ovakav pritisak ne sme vršiti duže od 20 do 30 minuta.

Nikako ne treba vršiti unutrašnje pregledanje i punjenje usmine (vagine) vatom, gazom ili krpama. Na taj način bi se rascep mogao još proširiti, krvarenje pojačati, a vatom i gazom prouzrokovati trovanje krvi (babinja groznica).

Ako krvarenje nikako ne prestaje a lekar ne dolazi, treba pritisnuti aortu, glavni krvni sud koji dovodi krv u donji deo tela. Iznad materice oseća se na trbuhu kucanje aorte, i tu se čvrsto pritisne stisnutom pesnicom ili se oko trbuha obavije gumeno crevo, ili široki povoj. Ovaj pritisak može da se vrši najduže pola sata, a onda treba popustiti, inače mogu ozbiljno da se ozlede trbušni organi. Za to vreme treba nastojati da žena dođe u ruke lekara.

KRVARENJE IZ MATERICE

Nastaje kad se posteljica delimično ili sasvim odlubila, a ne može da izađe napolje. U tom slučaju postupa se ovako: gornji deo materice obuhvati se jednom rukom i masira. Pri tom se materica steže, i tečna i zgrušana krv izlazi napolje. Čim se primeti da materica postaje mekša, opet se masira i čvrsto drži. Ženi se savetuje da se napne dva-tri puta, pri čemu se materica ne ispušta iz ruke. Na taj način će ispasti posteljica ako se već odlubila. Ako posteljica ne izlazi, iikako ne treba vući za pupčanu vrpcu, nego i dalje treba držati matericu i masirati je da bi se stegla, i treba čekati dok ne dođe stručno lice.

POMOĆ U SLUČAJU KRVARENJA POSLE IZBACIVANJA POSTELJICE

Ovo krvarenje nastaje ili odmah posle izbacivanja posteljice, ili nekoliko minuta kasnije. Krvarenje može biti spoljno ili unutrašnje. I u ovom slučaju treba matericu masiranjem podražavati na stezanje. Pored toga, treba porodšvi staviti na trbuh hladne obloge ili kesu sa ledom ili snegom. Svaki čas treba opipavati matericu da li je stegnuta i menjati hladne obloge dok lekar ne dođe. Porodilja treba da leži ravno, bez jastuka pod glavom. Ako lekara nema, a krvarenje se na mahove ponavlja i porodilja već pokazuje znake iskrvarenja (bledilo, slabost, zevanje, nesvest), onda treba i ovde izvršiti pritisak na glavni krvni sud ― aortu, kao što je opisano.

Ako ukazujemo porodilji pomoć u slučaju krvarenja, ne smemo zaboraviti da sakupimo svu izašlu krv i posteljicu i da je pokažemo lekaru ili babici, jer je za dalje lečenje važno koliko je porodilja već izgubila krvi. Isto tako stručno lice treba da pregleda posteljicu i da se uveri da nije zaostao nijedan komadić koji bi i kasnije u babinjama mogao da prouzrokuje krvarenje.

Porodilji koja je izgubila mnogo krvi daju se sredstva za okrepljenje tek posle stišavanja krvarenja. Treba joj dati jaku crnu kafu, ili jak, topao čaj, dobro je pokriti i ostaviti da leži mirno. Dobro je podići donji deo kreveta tako da joj glava leži niže od donjeg dela tela. Dalje lečenje iskrvarene porodilje treba prepustiti lekaru.