Nepravilnosti u trudnoći i porodjaju

Pri svakom porođaju može da bude neprijatnih iznenađenja. Međutim, kod žena koje su za vreme trudnoće bile pod stručnim nadzorom i koje pri porođaju imaju stručnu pomoć, opasnost od raznih nepravilnosti mnogo je manja, jer im se na vreme ukaže potrebna pomoć. Kod žena koje nisu bile pod stručnim nadzorom za vreme trudnoće, a pri porođaju nemaju stručnu pomoć, dolaze nepredviđene razne nepravilnosti, koje mogu biti smrtonosne za majku i dete. Stalnim pregledima u trudnoći stručno lice može, iz podataka koje dobija pri ispitivanju trudne žene kao i iz nalaza i svojih zapažanja, da predvidi razne nepravilnosti. Ako trudna žena sa unapred očekivanim nepravilnostima ima pri porođaju potrebnu stručnu pomoć, tako reći ne postoji opasnost ni za nju ni za dete.

Istina, ima i nepravilnosti koje se ne mogu predvideti, naročito kod prvorotke. Na sreću, ovakvi slučajevi su veoma retki i nisu nikada tako sudbonosni za majku i za dete ako se za vreme porođaja uz porodilju nalazi stručno lice ― babica, ili lekar.

Nepravilnosti u trudnoci i porodjaju

Nepravilnosti u porođaju mogu da potiču:
1) od strane majke, i
2) od strane ploda i ostalih delova jajeta.

Od strane majke mogu biti:

NEPRAVILNOSTI NA KOŠTANOM POROĐAJNOM KANALU.

Nastaju usled nepravilne karlice. U nizu mnogobrojnih vrsta nepravilnih karlica, od vrlo široke i prostrane do uske, iskrivljene i unakažene, postoje i razne opasnosti za pravilan porođaj.

Kod vrlo široke, prostrane karlice postoji opasnost od naglog porođaja, sa svim štetnim posledicama za majku i dete; usled naglog porođaja mogu da nastanu i veći rascepi na mekanom porođajnom kanalu, a prema tome i teško krvarenje, koje nastaje zbog toga što se materica, usled naglog ispražnjenja, ne može da steže. Dete može da se ozledi pri padu ili uguši u ovojima ako oni pre toga ne prsnu. Osim toga, kod prostrane karlice često se događa da se glavica deteta pogrešno postavi pri rađanju, i dete može da se uguši ili da rascepi mekani porođajni kanal (usminu, međicu).

Žene sa vrlo prostranom karlicom, koje su već imale porođaj koji je vrlo kratko trajao, treba pri kraju trudnoće da se što manje kreću i da izbegavaju težak telesni rad. Dobro je da se ne udaljavaju od kuće, da ih porođaj ne bi snašao na nezgodnom mestu. Gde za to postoji mogućnost, najbolje je da porođaj dočekaju u porodilištu.

Od nepravilnih karlica najčešća je tzv. pljosnata, ili rahitična, karlica kod žena koje su u detinjstvu bolovale od rahitisa.

Tragovi ove bolesti iz detinjstva ostaju na ženi za čitav život i jasno su vidljivi: omalen, zdepast rast, sa širokim kukovima, ispupčene kvrge na čeonoj kosti, sedlast nos, nepravilni zubi, ispupčena grudna kost itd.

Porođaj kod pljosnate karlice predstavlja čitav niz opasnosti za majku i dete. Ako dete nije veliko, ako su porođajni bolovi dobri, a nepravilnost nije velikog stepena, porođaj može da se svrši prirodnim putem. Međutim, ako je dete dobro razvijeno i stepen nepravilnosti veći, tako da glavica ne može da uđe u karlicu, a porođajni bolovi nisu jaki, onda dolazi do tzv. produženog porođaja, sa svim teškim posledicama i za majku i za dete. Za majku postoji velika opasnost od infekcije i krvarenja posle porođaja usled slabog stezanja premorene materice, a usled dugotrajnog pritiska glavice u mekanom porođajnom kanalu može da nastane otvor (fistula) u pregradama između debelog creva ili mokraćne bešike i usmine (vagine), te žena kasnije ne može da zadrži izmet ili mokraću.

Ako su porođajni bolovi jaki a zapreka za ulaz glavice velika, onda postoji još i opasnost da materica prsne i porodilja iskrvari u trbušnu šupljinu (unutrašnje krvarenje).

Opasnosti za dete su: da mu se glavica prignječi ili iskrivi prilikom prolaza kroz pljosnatu karlicu, usled čega mogu nastati ozlede na mozgu, da se uguši za vreme dugog porođaja, da se povredi pri završetku porođaja operacijom (vađenje deteta kleštima).

Pri porođaju sa uskom karlicom događaju se i druge nepravilnosti. Tako vodenjak prerano prsne, pored glavice ispadne pupčana vrpca. nožica ili ručica itd., što sve predstavlja razne opasnosti za majku i dete.

Kod vrlo uskih ili unakaženih karlica porođaj prirodnim putem je sasvim nemoguć. Porođaj svake vrste nepravilnih karlica treba da se obavi u bolnici. Samo na taj način mogu se sprečiti loše posledice.

NEPRAVILNOSTI NA MEKOM PORODJAJNOM KANALU.

One mogu takođe biti zapreka za pravilan tok porođaja. Već vrlo visoka i tvrda međica može pri slabim porođajnim bolovima i slabom napinjanju porodilje da prouzrokuje smrt deteta, zadržavajući ga dugo na izlazu. Dete može da se rodi sa povredama u mozgu ili teško obamrlo, te se opet može da povredi pri oživljavanju.

Razne izrasline, ožiljci ili urođene nepravilnosti u usmini mogu sasvim da spreče porođaj prirodiim putem ili da ga otežaju.

Razne nepravilnosti na materici mogu biti takođe smetnja pravilnom porođaju. Čvrsto i oporo ušće, odnosno grlić materice, teško se otvara i zadržava prolaz deteta. Materica nepravilnog oblika i razni izraštaji (tumori) na materici i na jajnicima mogu da prouzrokuju nepravilan položaj ploda i time otežaju ili onemoguće porođaj.

U svima ovim slučajevima pomoć pri porođaju može da pruži samo stručno lice. U slučaju nekih nepravilnosti porođaj se mora katkad dovršiti samo na taj način što se plod i ostali delovi jajeta izvade kroz trbuh porodilje. Ova operacija poznata je pod imenom carski rez. Ako je izvedu u pravo vreme dobri stručnjaci, pod dobrim uslovima, ova operacija ne predstavlja danas ni za majku ni za dete opasnost kao nekada.

NEPRAVILNIN PORODJAJNI BOLOVI

I oni mogu da poremete pravilan tok porođaja. Suviše slabi porođajni bolovi mogu da produže celokupno trajanje porođaja; oni izmuce i majku i dete, i izlažu ih svim opasnostima produženog porođaja. Suviše jaki porođajii bolovi mogu da prouzrokuju nagli porođaj, sa svim opasnostima za majku i dete.

Grčeviti bolovi drže matericu u stalno stegnutom stanju, a da porođaj pri tom ne napreduje. Dete u stegnutoj materici ne dobija dovoljno krvi iz posteljice, te je u opasnosti da se uguši.

Nepravilne porođajne snage ne mogu se uvek predvideti niti sprečiti, ali uvek ima vremena da se još na vreme potraži stručna pomoć. Čim se primeti da se porođaj dva sata posle prsnuća vodenjaka ne svršava, to je već znak da porođajni bolovi nisu dovoljno jaki i treba odmah potražiti lekara. Kod grčevitih porođajnih bolova treba porodilju bez odlaganja odneti u bolnicu. Pomoć koja joj je potrebna može joj se samo u bolnici pružiti.

NEPRAVILNOST OD STRANE PLODA

One često sprečavaju tok porođaja. Teškoće pri porođaju nastaju zbog veličine ploda, prisustva više od jednog ploda ili nepravilnog položaja ploda. Sve ove nepravilnosti mogu se unapred utvrditi i, prema tome, opasnosti su mnogo manje ako se ukaže pomoć na vreme.

Porođaj kod jako velikog deteta, sa težinom od 4 do 5, pa i više kilograma, mogao bi se donekle uporediti sa porođajem kod uske karlice. Teškoće nastaju zbog nesrazmere između ploda i koštanog porođajnog kanala. Posledice su iste i kod jednog i kod drugog.

Događa se da su kod ploda previše razvijeni samo pojedini delovi tela, obično glavica (vodoglavci) ili trbuh, te opet zbog nesrazmere ploda i karlice dete ne može da se rodi.

Višeplodna trudnoća je pravilna trudnoća, ali i trudnoća i porođaj sa više plodova predstavlja više opasnosti i za majku i decu. Višeplodna trudnoća vrlo često ide zajedno sa drugim nepravilnostima: mnogo plodove vode, razne vrste nakaznosti na deci, toksemija itd.

Porođaj kod višeplodne trudnoće može da teče pravilno, ali može biti praćen i nizom nepravilnosti. Deca se ne rađaju uvek u pravilnom položaju, često je krvarenje u treće doba porođaja ili posle porođaja zbog suviše rastegnute materice, itd. Blizanci, a pogotovu trojci, vrlo često su slaba, nedonesena deca koja se teško održavaju na životu.

Nepravilno držanje i nepravilan položaj ploda treba uzeti kao ozbiljnu zapreku pri porođaju.

Pravilan položaj i pravilno držanje ploda pri porođaju jeste kada se dete rađa u uzdužnom položaju, a prednjači mu glavica, i to najmanjim svojim obimom, tj. malim temencem. Međutim, događa se da se dete rađa glavicom, ali ne temencem, nego velikim temenom, čelom ili licem, što znači da plod ima nepravilno držanje. U tom slučaju glavica prednjači svojim većim obimom i tok porođaja je otežan. Ako su porođajni bolovi dobri, a porođajni kanali dovoljno prostrani, porođaj može da se završi dobro i za majku i za dete. Ipak, postoji uvek opasnost da se porođaj produži i da nastupe sve opasnosti od produženog porođaja.

Razne smetnje nastaju i kada se dete rađa donjim delom tela, tj. karlicom ili nožicom. Tada postoji opasnost da se dete uguši pri porođaju.

Opasnosti postoje i za majku, zbog čestih rascepa na usmini i međici pri naglom rađanju glavice.

Najteži slučaj nepravilnog položaja ploda je kosi, poprečni položaj ploda, tj. kada dete u majci leži koso ili popreko, a ne uzduž. U ovom položaju porođaj je potpuno nemoguć.

Za takav položaj kažemo da je neprirodan položaj ploda. Da bi dete moglo doći na svet, mora se spoljašnjim ili unutrašnjim okretom deteta prvo popraviti njegov položaj tako da ono dobije uzdužni položaj.

Kosi, a naročito poprečni položaj deteta predstavlja smrtnu opasnost i za majku i za dete. Sve najteže posledice koje nastaju zbog raznih vrsta nepravilnosti u porođaju susreću se pri porođaju sa poprečnim položajem deteta. Teška trovanja majke zbog dugotrajnog porođaja, prsla materica sa. smrtonosnim unutrašnjim krvarenjem, ispala ručica ili pupčana vrpca, smrt deteta u majci itd. sve to može da se dogodi kod tzv. zanemarenog poprečnog položaja, tj. poprečnog položaja koji se prepustio samo prirodnim porođajnim snagama.

Dok se porođaj kod nepravilnog položaja ploda može dovršiti prirodnim porođajnim snagama uz pomoć stručnog lica, kod neprirodnog položaja ploda (kosog i poprečnog) porođaj se mora prepustiti samo veštim rukama stručnjaka, koji imaju sve potrebne uslove za rad. Ovakvi porođaji moraju se obavljati samo u bolnici, gde se i posledice ovakvih porođaja mogu sprečiti ili ublažiti. Propusti u ovim slučajevima ne mogu se opravdati, jer se sve nepravilnosti od strane ploda mogu već unapred utvrditi i porođaj se ne sme očekivati bez potrebne pomoći.

Više se mogu opravdati propusti u slučaju nepravilnosti ostalih deloga jajeta, koji se ne mogu unapred utvrditi. Tako, na primer, pomenuli smo već u kako težak položaj mogu da dođu majka i plod već u trudnoći zbog nepravilno usađene posteljice i njenog
prevremenog odlubljivanja. Više puta te opasnosti pokažu se tek pri porođaju, dok se u trudnoći ne može ni naslutiti da one postoje.

Pravilno je da posteljica izađe pola sata do 1 sat posle rođenja deteta. Ako ni posle 2 i više sati posteljica nikako ne izlazi, a materica je stegnuta i ne krvari, mora se posumnjati da je u pitanju srasla posteljica, koja može biti srasla za zid materice potpuno ili samo jednim svojim delom, Kod potpuno srasle posteljice žena nije u neposrednoj opasnosti, ako se postupi kako treba.

U slučaju srasle posteljice važno je da se uzaludnim čekanjem ne gubi vreme, jer što više vremena prođe od rođenja deteta, to je vađenje posteljice teže, zbog toga što se materica zatvori već nekoliko sati posle porođaja.

Vađenje srasle posteljice jedna je od najtežih operacija pri porođaju. Takav poduhvat može vršiti samo lekar, i to najbolje u bolnici. Samo u krajnjoj nuždi ovlašćena je i babica da to izvrši. Najveća nesreća može da se dogodi ako se trbuh gnječi, a naročito ako se vuče za pupčanu vrpcu. Posteljica se na taj način ne može izvaditi, ali se može delimično odlubiti i iskidati pojedini komadići, što može da izazove ozbiljno krvarenje.

Delimično srasla posteljica dovodi ženu u neposrednu opasnost odmah posle rođenja deteta. Iz odlubljenih mesta nastaje jače krvarenje, jer materica ne može da se stegne zbog sraslih delova posteljice. U takvom slučaju porodilja može da izgubi mnogo krvi i ca od krvarenja umre. Nestručna lica mogu joj samo delimično pomoći ako ostanu prisebna. U poglavlju „Pomoć u slučaju krvarenja pri porođaju“ prikazano je šta mogu u tom slučaju da učine nestručna lica.

Potpuno ili delimično srasla posteljica nastaje obično posle čišćenja materice, kod namernih ili spontanih pobačaja, ili usled hroničnog zapaljenja sluzokože materice. Žene koje su pri jednom porođaju već imale sraslu posteljicu treba pri sledećem porođaju da se porode u bolnici i da lekara upozore na to.

Neke nepravilnosti od strane ostalih delova jajeta mogu se unapred predvideti. Tako, na primer, mnogo plodove vode poznaje se po vrlo velikom, okruglom trbuhu u kojem se teško mogu napipati delovi ploda. Žena teško diše, ima lupanje srca, bolove u trbuhu i krstima, teško hoda itd.

Žene sa mnogo plodove vode ne treba da čekaju porođaj kod kuće ni sa stručnim licem (babicom), jer nepravilnosti koje usled toga nastaju pri porođaju zahtevaju katkada hitnu pomoć.

Malo plodove vode ne predstavlja veliku opasnost za majku, ali dete je više puta osakaćeno (prirasli ili iskrivljeni pojedini delovi tela, krive noge, iskrivljen vrat, zakržljali udovi ili potpun nedostatak ruke, noge itd ).

Nepravilnosti na pupčanoj vrpci i na plodovim ovojima mogu se utvrditi tek pri porođaju Pupčana vrpca može biti ili suviše dugačka ili suviše kratka. I u jednom i u drugom slučaju to može utvrditi samo lekar ili babica. Prema tome, oni će i preduzeti mere da se porođaj obavi bez štete po majku i dete. Kod odviše dugačke pupčane vrpce događa se da se vrpca spusti ili ispadne ispred glavice ili onog dela koji prednjači. U tom slučaju žeia se mora odmah položiti da leži tako da joj je glava niža od donjeg tela i u tom položaju da se prenese u bolnicu. Ako je pupčana vrpca ispala iz rodnice, treba je lako omotati prokuvanom krpom ili sterilnom gazom, pazeći da se ne stegne ili ne prignječi među nogama žene. Dete je još živo i može se spasti sve dok se vidi ili pipa kucanje krvnih sudova u pupčanoj vrpci, i zbog toga porodilju treba što pre predati u ruke lekara.

Plodovi ovoji mogu takođe da prave smetnje pri porođaju. Suviše tanki plodovi ovoji mogu da prouzrokuju prevremeno prskanje vodenjaka.

Kod suviše čvrstih plodovih ovoja događa se da vodenjak ne prsne ni kad su usta materice potpuno otvorena i dete se rodi u ovojima.

Kod suviše čvrstih plodovih ovoja pomoć može da pruži čak i nestručno lice, jer tu nema vremena za čekanje stručnog lica. Ako porođaj naglo napreduje i porodilja oseća napone, a na izlazu se ukazuje vodenjak, koji ne prsne ni posle nekoliko napona, onda ga treba prekinuti. Vodenjak se za vreme napona, kada je i sam napet i viri na izlazu usmine, uzme među dobro oprane prste i prekine. Ako se dete naglo rodi zajedno sa ovojima, onda treba ovoje takođe odmah prekinuti, dete uhvatiti za nožice i lako ga lupkati po leđima da bi izbacilo plodovu vodu iz usta i dušnika. Pri tom treba paziti da se pupčana vrpca ne zateže, jer bi se time povlačila i posteljica, i tako nasilno odlubila ili delimično iskidala. Kada se dete odvoji od majke, treba ga položiti da leži porebarke kako bi i dalje moglo da izbacuje plodovu vodu.