Koji su uzroci grčeva kod beba i šta preduzeti u slučaju napada?

Nema valjda nijedne pojave od koje se naša majka toliko uplaši kao što su grčevi u odojčeta. Ovaj strah je daleko od toga da bude uvek opravdan. Jer sami po sebi grčevi su samo jedan poremećaj, do koga ne dovodi uvek samo jedan uzrok. A ovih uzroka ima više. Prema tome, opasni bi mogli biti samo onda kad je opasan i uzrok zbog koga je do njih došlo. Zato se treba obratiti lekaru radi utvrdjivanja uzroka grčeva.

Ali ima jedna, po svome poreklu posebna vrsta grčeva, koji se javljaju u dobu odojčeta. To su grčevi koji su u prisnoj vezi sa rahitisom. Za grčeve ove vrste danas se okrivljuju oni isti uzroci koji su krivi i za pojavu engleske bolesti — rdjava ishrana, nedostatak vntamnna ,,D“, nedostatak sunca i svežeg vazduha i uopšte slaba nega.

grcevi kod beba

Grčevi ove prirode ređe se javljaju u toku prvog polugođa. Drugo polugođe prve godine života i druga godina je doba kad se ovaj poremećaj najčešće javlja. Pored toga, postoji izvestan više-manje tesan odnos izmedju pojave ove vrste grčeva i godišnjeg doba. Najčešće se vidi zimi i s proleća, leti redje.

Grčevi, ili — kako se to kod nas kaže — fras, obično se javljaju sasvim iznenadno i neočekivano, bez ikakvih drugih propratnih pojava. Grčeve ponekad može izazvati i poneko, najčešće infektivno oboljenje. U našoj sredini grčevi kod odojčadi često nastaju i zbog rdjave navike naših majki da preutopljavaju odojče i pregrejavaju prostoriju u kojoj se ono nalazi. U ovakvim uslovima odojče ima povišenu temperaturu. Po trajanju mogu biti kad duži kad kraći i, naravno, mogu se i ponavljati.

Šta treba da radi majka u slučaju napada grčeva?
Za vreme napada treba da ostavi odojče na miru. To je od svega najbolje. Prizor nije lak za majku, to valja priznati. Ali, treba se umeti savladati. Ne uzbuđivati se, jer se neće ništa strašno dogoditi dok ne stigne lekar.
Grčevi u vezi sa rahitisom danas se vrlo lako i uspešno leče, i brzo izleče. Samo što se ne sme do lečenju zaboraviti šta je bilo, i odojče sa te strane zapustiti, nego i dalje davati vitamin ,,D” i ostalo kako to odredi lekar. Ako su grčevi nastali zbog povišene temperature, treba rashladiti prostoriju, raspoviti odojče, staviti mu vlažnu krpu na glavu, istrljati telo jednakim delovima alkohola i vode i, zatim, kad se povrati, što više ga pojiti vodom.

Kada su u pitanju grčevi koji su u vezi sa rahitisom, predohrana je važnija od svega: prirodna ishrana, svež vazduh i sunce, dobra nega i pravilna ishrana i, naročito, redovno davanje vitamiia „D” — eto, to su sredstva koja uvek uspevaju. Koliko je vitamin ,,D“ važan u ovoj predohrani, najbolji je dokaz činjenica što otkad se našem odojčetu daje, ovih grčeva je sve manje.