Koji su simptomi, uzroci i kako lečiti rahitis kod beba?

Ova bolest je u prisnoj vezi sa pojavom rastenja. I, u punom smislu reči, bolest odojčeta, bića koje naglo raste. Oskudica sunčane svetlosti, nedostatak vitamina „D“ u hrani, i uopšte neispravna nega i ishrana su glavni uzrok ovom oboljenju. Od ove bolesti može da oboli ma koje odojče, pa i ono koje se doji, ali su joj naročito sklona nedonoščad i veštački hranjena odojčad. A odojčad koja žive u gradskoj sredini ponaosob.

Postoje izvesni znaci koji mogu da prethode rahitisu. Ovi obično počinju da se javljaju od trećeg meseca po rodjenju. Obilno znojenje je svakako jedan od najvažnijih. I ono je naročito ispoljeno na zatiljku. Ponekad je tako jako da je i uzglavlje mokro. Pored toga, odojče je većinom zlovoljno. Ostavlja utisak kao da mu nešto stalno nedostaje, slabo spava i lako se budi.

rahitis kod beba

Valja primetiti da ove promene mogu da se jave i u svakog drugog odojčeta, ali kad su udružene i jako naznačene i kad duže traju, vrlo je moguće da bolest počinje. Posle toga nailaze i prve promene na kostima.

Rani znaci rahitisa javljaju se prvo na kostima glave i rebrima. Na glavi u vidu razmekšanja kostiju potiljka, na rebrima u vidu brojanica. Ove dve pojave, na žalost, ostaju vrlo često previdjene, jer ih majka ne ume da zapazi, te onda oboljenje obično produži svoj tok.

Vidljive promene, one koje nekad može i majka da primeti, a to je već kasno, nailaze tek od kraja prvog polugodja. I ukoliko bi ove bile i dalje zapuštene, utoliko će u toku vremena biti sve jače ispoljene. Samo što ove promene nisu iste u svakog odojčeta, nego se u jednog jave jedne, a u drugog druge. Nekad se ispolje na kostima glave — četvrtasta glava, sa visokim i ispupčenim čelom, ili kasno zatvorena temenica — nekad opet na kostima grudnog koša. U ovom slučaju grudni koš je nekad s obe strane spljošten i isturen napred, nekad sužen i poprečno udoljen. Na drugim kostima podlaktice ili potkolenice mogu da se jave zadebljanja ili iskrivljenja, što dovodi do krivih nogu ili ruku. Najzad, ima rahitične odojčadi kojoj kasno niknu zubi, ili kad izniknu nisu čvrsti, nego krti i skloni su kvaru.

Ali, ne pogadja ovo oboljenje samo kosti, već čitavo telo, a mišiće posebno. Ovi mogu, istina ne uvek, da budu mlitavi i slabo razvijeni. U vezi sa ovim obolelo odojče nekad kasno počinje da sedi ili kasno ustaje na noge i kasno prohoda. Ne pogadja ova bolest jedino mišiće koji služe kretanju i hodu, već ponekad i mi- šiće trbuha i creva. Otuda ponekad čest i uporan zatvor. Otuda i mlitav, pupav i uvećan — „trbuh kao u žabe”.

Rahitično odojče je često naoko napredno, doduše ponekad i nešto slabije uhranjeno. U ovom poslednjem slučaju je neobično mirno, slabe volje i nedostaje mu ona pokretljivost koja je svojstvena zdravom odojčetu. Često je i bledo i malokrvno, neotporno, i sklono i drugim, naročito infektivnim oboljenjima. Samo što sve ovo nije posledica samo engleske bolesti nego onih istih uzroka koji su i doveli do engleske bolesti — neispravna ishrana i nega.

Rahitis je nekad lako i jedva primetno, nekad opet teško i ozbiljno oboljenje. Utoliko ozbiljnije ukoliko se kasnije zapazi i kasnije leči. Ali, i kad ne bi bilo teško, ne valja pustiti da do toga dođe. Na nama je da ga suzbijemo ili, u najgorem slučaju, na vreme lečimo. Ovo tim pre što je to u našoj moći. Jer nema oboljenja koje može tako lako da se spreči kao što je rahitis.

Nema boljih ni lakših sredstava za suzbijanje, uostalom i lečenje rahitisa, nego što je pravilna ishrana, a na prvom mestu prirodna ishrana, čist vazduh i sunce i pravilna nega, i davanje vitamina ,,D“. Vitamin „D” i riblje ulje danas predstavljaju moćna i dragocena sredstva pomoću kojih se ovo oboljenje može uvek ne samo da leči nego i da spreči. I treba ih početi davati što ranije, a najkasnije od treće nedelje po rodjenju. Pogotovu zimi.