Koji su uzroci i kako se vrši lečenje prehlade kod beba?

Oboljenja gornjih puteva za disanje — nosa, ždrela i dušnika — u odojčeta su neobično česta. I na žalost, nesravnjivo češća nego što bi trebalo da bude. I to će ostati tako sve dok naša majka, uostalom i druge osobe koje dolaze u dodir s odojčetom, ne prekinu jednom s predrasudom da su ova oboljenja samo obična prehlada. A u stvari, ono što se u nas zove nazeb to je jedno infektivno oboljenje.

Znamo da se od nazeba najčešće oboli zimi, dakle onda kad ima najviše vlage, kiše, vetra i hladnoće. Samo što sve ovo ne može po sebi da dovede do ovoga oboljenja, nego je potrebna i odredjena klica. Da je ovo tačno, to nam pokazuje svakodnevno iskustvo. Zbilja, ako bi se stalno išlo za tim da se nadje stvarni uzrok i poreklo nazeba u odojčeta, našlo bi se uvek da je ovo oboljenje odojčetu donelo neko lice obolelo od nazeba. — Kijalo je i kašljalo u blizini odojčeta i sejalo klice ili ih prenelo dodirom i rukom za vreme hranjenja i držanja u naručju. Ali, ne nalaze se klice samo u ustima, ždrelu i nozdrvama i na odelu obolelog lica nego je zaražen i svaki predmet koji mu je služio za upotrebu, a naročito posuđe i maramica.

prehlada kod beba

Nema sumnje da svako odojče može da dobije nazeb. Ali ima odojčadi koja su po svojoj prirodi ovom oboljenju naročito sklona. Infekciju najlakše dobije nedonošče i nežnije odojče, pa onda odojče koje živi u pregrejanoj i slabo provetrenoj sobi i ne iznosi se na svež vazduh. I na kraju, nazeb se najčešće vidja u odojčeta čija majka često pati od ovog oboljenja.

Nazeb obično počinje sa kijanjem i curenjem iz nosića, u početku sluzi, pa onda i gnoja. U vezi sa ovim disanje kroz nos je otežano, pogotovu kad su usta zatvorena. Dete pokušava da ovo savlada i da diše kroz nos, ali ne uspeva. I daje utisak kao da se ljuti. Teško sisa i često prekida podoj, nekad i odbija hranu, nekad se zakašlje i povrati, nekad ima i koju stolicu više. Temperatura je po pravilu nešto povišena. Opšte stanje nije nešto naročito izmenjeno. U naprednog, dobro negovanog i pravilno hranjenog odojčeta sve ove pojave obično iščeznu za nekoliko dana.

Lečenje se uglavnom sastoji u pravilnoj nezi. — Čista, sveža i ne pregrejana soba, čist i nešto vlažan vazduh. Čišćenje nozdrva gužvicama vate. Dobra i pravilna ishrana. — Ne menjati i ne smanjivati dotadanju količinu hrane, ukoliko je samo odojče ne smanji. Pojiti obilio i davati sokove od voća. Što se lekova tiče, ako je povišena temperatura, dati aspirin i istrljati dete alkoholom. Ako je opšte stanje izmenjeno, potražiti savet od lekara.

Predohrana je važnija od svega. Odstraniti od deteta svako lice koje kija, kašlje ili ima i najmanji nazeb. Ako je to majka, onda ne disati, ne kašljati, ne kijati u lice odojčetu ni u hranu koja mu se sprema. Ne prilaziti odojčetu bez potrebe. Prati ruke toplom vodom i sapunom i staviti masku na lice pri svakom prilaženju. I najzad, odvojiti odojče u zasebnu sobu, ako je moguće.

Nazeb u odraslog je najčešće bezazleno oboljenje i obično prodje bez ikakvih posledica. Medjutim, u odojčeta ovo oboljenje može nekad biti povod i početak nekog drugog, ozbiljnijeg oboljenja, koje može na to da se nadoveže. Evo, dakle, jedan razlog više zbog koga odojče treba da se čuva od „nazeba”.