Koji su uzroci i kako se vrši lečenje proliva kod beba?

Znamo od ranije da je pribor za varenje u odojčeta podešen da vari samo ono mleko koje izradjuju prsi njegove majke. Prema tome, za varenje svakog drugog mleka biće mu potreban mnogo veći napor. Već sama ova činjenica bila bi dovoljna da objasni razlog zbog koga odojče koje se veštački hrani može lakše i mnogo češće da oboli od proliva nego ono koje se na prsima hrani.

Ali to je još najmanje. Postoje i drugi i nesravnjivo važniji uzroci koji mogu da pokvare rad pribora za varenje u odojčeta. A ovih je mnogo. Pomenimo glavne: ukvareno mleko, svaka neispravna namirnica, pogrešan rad pri spremanju hrane, prehranjivanje i gladovanje, i, više nego sve ostalo, crevne i vancrevne infekcije.

proliv bebe

Pored ovih osnovnih uzroka postoje i neki drugi, koji ako ništa a ono doprinose pojavi proliva. Tako, na primer, od proliva može uvek lakše da oboli jedno slabo uhranjeno i pre toga hranom ili nekom infekcijom oštećeno odojče. Ovo utoliko lakše ukoliko je mladje. Velika vrućina, pregrejana soba, nepravilna nega i sve drugo što bi moglo nepovoljno da utiče na zdravlje, sve to može da doprinese pojavi proliva.

Kao što se vidi, proliv u odojčeta koje se veštački hrani nije uvek po svojoj prirodi isto oboljenje, već ga jednom izaziva jedan, a drugi put drugi uzrok, a vrlo često i više uzroka.

Ne počinje svaki proliv na isti način, nego nekad postepeno, nekad naglo, nekad, opet, u početku ili i u toku nekog drugog oboljenja. Stolice su od samog početka izmenjene. Umesto po jedna, a najviše dve-tri dnevno, broj stolica se odjednom poveća na pet-šest dnevno. Ove stolice su više-manje kašaste i tečne, bledožute ili i zelene, i često sadrže kad krupnije kad sitnije gromuljice, nekad pomešane sa dosta sluzi. I obično ukoliko su tečnije utoliko je i njihov broj veći.

Što se tiče samog odojčeta, i ono je nešto izmenjeno. U licu je nekad lako ubledelo i nešto uvelo. Ponekad je i uznemireno, slabo spava, hranu nekad prima kao n ranije, nekad i odbnja. Nekad i povraća, naročito u početku. Ove pojave obično prati i povišena temperatura i kad veći i kad manji gubitak u težini.

Tok i trajanje ovog oboljenja zavise, na prvom mestu, od uzroka koji ga je izazvao, pa onda od načina lečenja i vremena kada se sa lečenjem otpočelo. Što god je lečenje ranije primenjeno to je ishod bolji, a njegovo trajanje kraće.
Obično se misli da je ovaj proliv lak i bezopasan, pa se zato često i ne shvata ozbiljno. Ovo je samo donekle tačno. Jer nikad se ne može unapred predvideti kojim putem može poći, pogotovu kad je u pitanju proliv u mladjeg i slabijeg odojčeta. Iz ovog razloga svaki, i najlakši proliv u veštački hranjenog odojčeta treba shvatiti ozbiljno od samog početka.

Predohrana ovog proliva sastoji se u pravilnoj ishrani i nezi: dojiti odojče bar do kraja prvog polugoća, čuvati ga od infektivnih oboljenja, nabavljati sveže i ispravno kravlje mleko i ostale namirnice, voditi računa o kakvoći i količini hrane koja se odojčetu daje, pripremiti i čuvati hranu kako treba. Obratiti pažnju na čistoću i svežinu stana, čuvati od preutopljavanja i preteranog rashladjenja, sklanjati od žege i, najzad, obilno pojiti, naročito leti.

Svaki ovaj proliv treba shvatiti ozbiljno i, što je naročito važno, lečiti od samog početka. Za prve časove, dok ne stigne lekar, dovoljan je prekid davanja dotadasnje hrane, što, u stvari, znači odmor želučiću i crevima. Ako je odojče u prvim mesecima, treba mu davati tankog čaja ili nekog teja, ili prokuvane vode (prema tome šta više voli), kad i koliko bude htelo. U slučaju povraćanja ponuditi češće i manje količine. Ako je odojče navršilo četiri meseca, treba ponuditi, pored teja ili prokuvane vode, i supice od zeleni ili mrkve, sok od limuna ili pomorandže.

To su mere koje je pozvana da preduzme majka. Ali samo u prvim časovima. Dalje mere treba da preduzme lekar. I to najkasnije posle dvanaest časova. On daje lekove ako treba, odabira hranu koju će odojče moći da podnese, i sprovodi lečenje do kraja.

Na majci je da njegove odredbe što tačnije ispunjava. Svaki rad na svoju ruku mogao bi biti štetan. Zbilja, koliko je običnih proliva koji podju nekad neželjenim putem samo zato što nisu primenjene odredbe lekara! — I onda se za neuspeh optužuje sve drugo osim svojih sopstvenih pogreški. A od ovih jedna od najčešćih i najgorih je svakako ostavljanje odojčeta po čitave dane na pirinčanoj vodi ili nekom teju, što u stvari nije ništa drugo nego gladovanje.