Šta uzrokuje proliv kod beba koje sisaju?

Nema valjda dogadjaja u životu odojčeta koji našu majku toliko zabrine kao što je pojava proliva. Treba odmah primetiti da ta briga nije uvek opravdana. Velika je greška ako se na proliv u dojenog odojčeta gleda onako isto kao što se gleda na proliv u odojčeta koje se veštački hrani. Ova dva proliva ne maju ničeg zajedničkog ni po svome poreklu ni po svojim posledicama. Pa ni proliv u dojenog odojčeta nema uvek isti uzrok ni isto značenje. Prema tome, ne postoji samo jedan proliv u dojenog odojčeta nego ima više vrsta ovoga proliva.

proliv kod beba

Koje vrste proliva sve postoje?
Običan proliv. — Da počnemo sa tim da su učestale i tečne stolice vrlo česta i obična pojava u dojenog odojčeta, naročito u prvim danima i nedeljama po rodjenju. U ovom razdoblju umesto po dve-tri, kako to obično biva, i zdravo odojče može ponekad da ima i po pet-šest, pa i više stolica dnevno. Te stolice mogu biti više-manje tečne, nekad žute, nekad i zelene, često i sluzaste. — „Odojče se čisti” kako kažu naše majke — ako ovaj proliv počne od prvih dana posle rodjenja. Obično se desi da odojče ima pri svakom podoju po jednu stolicu. Koliko podoja otprilike onoliko i stolica. Ima se utisak kao da sam podoj izaziva stolicu. Ovo tim pre što u toku noći retko kada da naidje stolica. Što se tiče samog odojčeta, na njemu se ne mogu primetiti nikakve promene. Sveže je i zadovoljno, dobro sisa i dobija u težini. Očigledno, ovaj proliv nije za njega nikakav dogadjaj, nego za njegovu majku.

Ovaj proliv može da potraje nekad nešto duže, nekad kraće vreme — po jednu-dve, pa i tri nedelje, izuzetno duže, ali uvek iščezava sam po sebi. I nikada ne predsgavlja nikakvu opasnost i ne iziskuje nikakvo lečenje. Prema tome, davanje lekova i prekid dojenja su ne samo besciljni nego i štetni. Ostaviti ovaj proliv da se sam po sebi smiri. Ne gledati u stolice nego u odojče. — Eto, to je sve što treba uraditi.

Proliv usled gladovanja. — U ovom prolivu postoje i drugi znaci gladovanja — odojče je nemirno i ljuto, i teško se navikava na red u dojenju, slabo spava, malo mokri i povraća. Stolice su kad više kad manje tečne, sluzaste i tamnozelene, i mnogo podsećaju na talog od čaja ili na žabokre činu. I kad se sasuše, na peleni ostavljaju samo mrlje
„prazna stolica” .

Proliv usled infekcije. — Ovaj proliv je u svojoj suštini samo propratna pojava u toku nekog infektivnog oboljenja („nazeb”, oboljenje ždrela, infekcije puteva za disanje i dr.). On je uvek praćen povišenom temperaturom i povraćanjem, po čemu se najlakše i pozna. Ponekad je i opšte stanje odojčeta izmenjeno kad u manjoj kad u većoj meri, što zavisi od vrste i jačiie infekcije. Ovaj proliv je često uporan i obično traje koliko i o6oljenje koje ga je izazvalo, a nekad i koji dan duže. Ni ovde se ne gleda na broj ni izgled stolica, nego u odojče, i leči se infekcija, a ne proliv. A kad ova bude izlečena, tim će biti izlečen i proliv. Sve ostale mere koje bi se preduzele u cilju lečenja proliva suvišne su„ ako ne i štetne.