Koji su uzroci i kako lečiti zatvor i neredovnu stolicu kod beba?

Koliko često bebe treba da imaju stolicu? Kao što smo već rekli, zdravo i pravilno hranjeno odojče trebalo bi da ima po jednu do dve, a najviše tri stolice dnevno, što zavisi od vrste hrane koju prima.

Ima zdrave i napredne i dobro hranjene odojčadi koja lepo napreduju, pa opet nemaju svaki dan stolicu. Jedna su dojena pa majčino mleko tako savršeno iskoriste da nema mnogo otpatka za stolicu. Druga su hranjena kravljim mlekom i, kad je sve kako treba, često pokazuju sklonost ka zatvoru.

Pa ipak je zatvor dosta česta pojava u odojčeta. Ima se utisak kao da je ono po svojoj prirodi sklono zatvoru, pogotovu dok je mlađe.

zatvor kod bebe

Uzroci zatvora –  Zatvor sam po sebi nije bolest, već samo pojava iza koje mora uvek da postoji neki uzrok. A ovih uzroka ima dosta, ali je najčešći pogrešna ishrana, a na prvom mestu nedovoljan unos hrane — gladovanje.

Nedovoljan unos hrane može uvek da dovede do zatvora, i to kako u dojenog tako i u veštački hrašenog odojčeta. Dojeno odojče može da dobije zatvor kada majka nema dovoljno mleka ili kada slabo sisa pa ne može da posisa koliko mu treba. Veštački hranjeno odojče obično dobije zatvor kad dobije i suviše razblaženo mleko ili kada slabo prima hranu.

Veštački hranjeno odojče može da dobije zatvor i kad prima dovoljno hrane. Ovo se dogaća kad dobije mnogo mleka, a malo šećera. V ovom slučaju stolice su bledosive boje, čvrste, suve i obilne i ne lepe se za pelene.

Ima i drugih uzroka koji mogu da dovedu do zatvora u odojčeta. U ove spadaju, na prvom mestu, pojedina infektivna oboljenja. Ovaj zatvor je prolazan, za razliku od upornog i trajnog zatvora do koga dovode neka druga oboljenja.

Kako treba postupiti kada u dojenog odojčeta postoji sklonost ka zatvoru ili pravi zatvor? — Kad odojče dobro dobija u težini i dobro izgleda, najbolje je za koji dan pričekati dok stolica sama ne naidje. Ako ne naidje ni u roku od najmanje tri-četiri dana, treba nešto preduzeti. U svakom slučaju, ne treba žuriti sa preduzimanjem odgovarajućih mera. Ovo tim pre što stolica ostaje mekana i kao takva ne zadaje odojčetu nikakve teškoće prilikom pražnjenja creva. V slučaju da je došlo do zatvora usled gladovanja, dete treba da se prihranjuje.

Kad je u pitanju zatvor kod veštački hranjenog odojčeta, postupak je već drukčiji. U ovom zatvoru stolica je uvek čvrsta i obilna. I što zatvor duže traje to je čvršća i krupnija. U ovom slučaju vršenje nužde skopčano je sa bolom. Prema tome, ne sme dugo da se čeka na stolicu.

Lečenje – Kao što je ranije rečeno, zatvor do koga je došlo usled nedovoljne ili pogrešne ishrane treba da se leči hranom. U slučaju da je unos hrane dotad bio nedovol.an, treba povećati ovaj unos. Ako je ishrana dotad bila jednolika i pogrešna, treba napraviti potrebne promene.

Ako je odojče navršilo tri meseca, treba da dobija sok od voća i prognječeno voće i povrće. Ako se veštački hrani, treba da dobija manje mleka a više šećera. Starijem se odojčetu daju i kuvane mekinje. Evo kako treba da se spreme: odmeriti jednu veliku kašiku mekinja i kuvati u što manje vode pola časa, zatim ocediti i davati pomešano sa što grublje prognječenim voćem i povrćem.

Postoje i druge mere koje sama majka može primeniti, ali samo povremeno:

Stolica se može izazvati jednostavno zavlačenjem toplomera u čmar, kao kad se meri temperatura. Toplomer se drži dok stolica ne naiće.

Ili: izrezati čepčić od blagog sapuna, otprilike veličine malog prsta. Uvući u čmar ovaj čepčić i držati dok stolica ne naidje.

Ili: upotrebiti gumenu pumpicu sa 50—100 grama prokuvane mlake vode ili caja od kamilice. Ako nema dejstva, može da se doda jedna kašičica čistog glicerina. Česta upotreba glicerina treba da se izbegava pošto on nadražuje crevo.

O sredstvima za čišćenje nema mnogo da se kaže. Njihovo je vreme već odavno prošlo.