Šta su male boginje i zašto i kada treba vakcinisati bebe protiv ove bolesti?

Male boginje kod beba

U našoj zemlji prosečno oko 300.000 do 400.000 li- ca oboli godišnje od malih boginja. Male boginje su veoma zarazna bolest. Najviše obolevaju predškolska deca, znatno manje deca od 7 do 9 godina, a najmanje deca preko 14 godina. Izuzetak su odojčad čije su majke preležale male boginje. U tom slučaju odojčad od 3 do 4 meseca su potpuno zaštićena od malih boginja, a od četvrtog do sedmog meseca ova odojčad su samo delimično zaštićena od ove bolesti.

Male boginje spadaju u grupu lakših oboljenja, ali u izvesnim slučajevima, u odredjenim okolnostima, male boginje mogu predstavljati i medicinski problem. Naročito mogu biti opasne male boginje u selima sa slabim komunikacijama, daleko od puteva, zatim kod slabije uhranjene dece, jer male boginje dovode do još veće neotpornosti dečjeg orgaipzma, a naročito prema tuberkulozi.

Male boginje kod beba

Iz ovih razloga potrebno je da se vakcinišu sva deca koja žive u lošim socijalno-ekonomskim uslovima i deca u dečjim kolektivima.

Vakcinišu se odojčad posle navršenih osam meseci života, i sva deca koja nisu prebolela ovu bolest do 15 godina života. Naročito treba vakcinisati decu do 5 godina, jer su tada i komplikacije najčešće.

Ne treba da prime vakcinu deca koja su imala grčeve (,,fras‘‘, „konvulzije”), ni deca koja su alergična na jaje i perje. Svakako, vakcina se daje samo kad je dete potpuno zdravo. Vakcina se daje samo jednom, u injekciji.