Mleko i mlečni proizvodi u ishrani beba

Kravlje mleko. — Kravlje mleko najbolji je izvor belančevine, masti i krečnih soli. Bez tog mleka veštačka ishrana se ne bi mogla zamisliti. U toku odbijanja ovo mleko postepeno zamenjuje majčino mleko. Pored toga, kravlje mleko zauzima važno mesto u ishrani deteta u drugoj godini. U svakom slučaju, kada je ishrana iz ma kog razloga nedovoljna ili nepotpuna, kravlje mleko može, bar donekle, da je dopuni i popravi njene nedostatke.

Kravlje mleko koje služi za ishranu odojčeta i malog deteta treba da je uvek sveže i potpuno ispravno.

Beli sir. — Beli sir je dobar izvor belančevine, krečnih soli i masti. Kao hrana za odojče i malo dete dolazi u obzir samo svež sir, pripravljen u domaćinstvu.

[

Sa davanjem sira počinje se najranije od desetog meseca. Sir koji se daje treba lako posoliti ili posuti šećerom. Može da se daje pomešan sa nekim jelom, kao što je povrće i testo.

U ishrani deteta u drugoj godini beli sir može, bar donekle, da zameni mleko. Prema tome, ako ovo dete ne dobija dovoljno mleka, treba da dobija više sira. Od jednog litra mleka dobija se oko 200 grama srednje ocedjenog belog sira. Kao što se vidi, može da se daje do 100 grama belog sira dnevno.

Buter. — Ovaj mlečni proizvod predstavlja najbolju masnoću, jer sadrži pored masti i znatne količine vitamina „A‘‘. U prvo vreme buter služi za pravljenje zaprške, a docnije može da se daje i u svežem stanju. Treba obratiti naročitu pažnju na zdravlje krave i ispravnost mleka od koga se pravi buter. Pored toga, treba nabavlljati što svežiji buter.

Preradjeno mleko. – Kao što je ranije rečeno, prerađeno mleko sve više je u upotrebi u ishrani odojčeta, svuda pa i u nas. I ne bez razloga, jer je svarljivije i gotovo uvek ispravnije od prirodnog kravljeg mleka.

Ima više vrsta ovih proizvoda, koji se i u nas u novije vreme izrađuju. I jedni su namenjeni zdra vom odojčetu, dok drugi služe kao lekovita hrana, i uglavnom u lečenju proliva u odojčeta. Ranije je bilo reči o mleku u prahu .

Ishrana mlekom u prahu, te ostaje ovde da se nešto kaže o nekim drugim proizvodima koji mogu da dođu u obzir kao hrana za odojče.

Kondenzovano (zgusnuto) zaslađeno mleko. — Ovo mleko dobija se na taj način što se iz prethodno pasterizovanog kravljeg mleka, u koje je dodat šećer, izvuče približno dve trećine vode. Ovo mleko ima žuću boju i gušće je od meda. Lako se vari.

Kondenzovano zaslaćeno mleko nekada je mnogo upotrebljavano u ishrani odojčeta. Danas mnogo manje. Ovo naročito stoga što sadrži suviše šećera. Uostalom, iskustvo je pokazalo da su novi proiz vodi, kao što je mleko u prahu i evaporisano mleko, za tu svrhu nesravnjeno bolji.

Kad se na četiri dela prokuvane vrele vode doda jedan deo ovog mleka, dobija se mleko koje od govara hranljivoj vrednosti prirodnog i neobranog kravljeg mleka. Po svom sadržaju pojedinih sastojaka hrane ovo mleko nije isto što i kravlje, jer sadrži suvnše šećera, a nedovoljno mineralnih soli i belančevina. Iz ovog razloga može da se daje odojčetu samo za ograničeno vreme.

Evaporisano (ispareno) mleko. — Kad se iz prirodnog i neobranog kravljeg mleka ispari na neki način otprilike polovina vode, dobija se dvaput gušće, evaporisano mleko. Posebnim postupkom u ovom mleku su razbijene kapljice masti u sitne čestice, što ga čini mnogo svarljivijim. Ovaj proizvod je neobično dobar i za svaku preporuku, a naročito kao hrana za mladje odojče.

Ako se na jedan deo evaporisanog mleka doda jedan deo prokuvane, vrele ili hladne vode, dobija se mleko koje po sastavu odgovara prirodnom i neobranom kravljem mleku.

Mlečna brašna. — Ovi proizvodi se izraćuju uglavnom od mleka u prahu i preprženog brašna i šećera. Mogu da posluže za vreme odbijanja, ali samo kao dodatak uz hranu, a nikako kao isključiva hrana, jer su po pravilu oskudni u belančevini, mineralnim solima i masti i vitaminima. Nekada su mnogo upotrebljavani u ishrani odojčeta, a danas sve manje.