Zašto je važno negovati zdravlje bebe i kako sprečiti bolesti?

Ne lečiti bolesno odojče, nego negovati zdravo. To neka bude cilj kome treba da teži naša majka. Nema oboljenja koje neće iza sebe ostaviti nekog traga na detetu, pogotovu kad iole duže traje. Ometa ga u razvoju i napretku kad više kad manje, a nekad je povod i početak neke nove zdravstvene nevolje, koja može da ga prati i kasiije u životu.

Ako ima ijedan bolesnik koji nije kriv za svoje oboljenje, to je svakako odojče. Zar je ono krivo ako su mu roditelji predali neku nasledjenu ili urodjenu manu ili bolest, od koje će docnije da pati? Kako bi se ono moglo osuditi zato što je pogrešno hranjeno i rdjavo negovano, pa je usled toga zaostalo u razvoju ili obolelo!

nega zdravlja bebe

Zbilja, ako ima ijedno razdoblje u ljudskom životu kad se ne bi smelo bolovati, to je doba odojčeta.

Od čega bebe najčešće boluju?  Od proliva, pogrešne ishrane i od infekcija. Zar se ova oboljenja ne bi mogla da izbegnu!

Naša majka poziva lekara i traži njegov saveg tek pošto je dete obolelo. Zar njegova pomoć i usluge ne bi bile korisnije da je imao priliku da ovo odojče vidi i upozna dok je bilo zdravo? Onda bi mogao da uoči i zapazi, i na vreme da otkloni, i nešto što ona nije mogla ni umela da primeti. Pored toga, mogao bi možda ispraviti i neku pogrešku u ishrani ili nezi koju ona čini iz neznanja.

Pravilno hranjeno, dobro negovano, dakle od bolesti čuvano odojče je ne samo naprednije i zdravije već je, i s obzirom na žrtve i napore koji se za njega čine, mnogo jevtinije.

Zdravo i napredno odojče je izvor radosti i sreće za njegove roditelje, a bolesno samo povod brizi. nespokojstvu i nemiru.