Monthly Archive:: February 2013

Koji su uzroci grčeva kod beba i šta preduzeti u slučaju napada?

Nema valjda nijedne pojave od koje se naša majka toliko uplaši kao što su grčevi u odojčeta. Ovaj strah je daleko od toga da bude uvek opravdan. Jer sami po sebi grčevi su samo jedan poremećaj, do koga ne dovodi uvek samo jedan uzrok. A ovih uzroka ima više. Prema tome, opasni bi mogli biti
Category: Bolesti beba

Koji su simptomi, uzroci i kako lečiti rahitis kod beba?

Ova bolest je u prisnoj vezi sa pojavom rastenja. I, u punom smislu reči, bolest odojčeta, bića koje naglo raste. Oskudica sunčane svetlosti, nedostatak vitamina „D“ u hrani, i uopšte neispravna nega i ishrana su glavni uzrok ovom oboljenju. Od ove bolesti može da oboli ma koje odojče, pa i ono koje se doji, ali
Category: Bolesti beba

Šta je i koji su uzroci sifilisa kod beba?

Sifilis je zarazna i prenosna bolest. I u odojčeta mahom urođena, izuzetno retko po rođenju stečena. Odojče oboli u utrobi zaražene majke. Ranije se mislilo da se ova bolest može da nasledi i od oca, bez učešća majke, a danas se smatra da je majka uvek zaražena, pa i onda kad se bolest ničim ne
Category: Bolesti beba

Koji su uzroci i šta preventivno preduzeti protiv tuberkuloze kod beba?

Ova bolest najčešće se vidja u jednoj istoj porodici. Zbog toga je u našem narodu stvoreno mišljenje da je ona porodična i nasledna bolest. Ništa netačnije. Evo dva primera: ako se odojče odvoji odmah po rodjenju od svojih bolesnih roditelja, ono ostaje zdravo i ne oboli od tuberkuloze. Naprotiv, ako bi se neko zdravo i
Category: Bolesti beba

Koji su uzroci i kako se vrši lečenje prehlade kod beba?

Oboljenja gornjih puteva za disanje — nosa, ždrela i dušnika — u odojčeta su neobično česta. I na žalost, nesravnjivo češća nego što bi trebalo da bude. I to će ostati tako sve dok naša majka, uostalom i druge osobe koje dolaze u dodir s odojčetom, ne prekinu jednom s predrasudom da su ova oboljenja
Category: Bolesti beba

Koji su uzroci i kako se vrši lečenje proliva kod beba?

Znamo od ranije da je pribor za varenje u odojčeta podešen da vari samo ono mleko koje izradjuju prsi njegove majke. Prema tome, za varenje svakog drugog mleka biće mu potreban mnogo veći napor. Već sama ova činjenica bila bi dovoljna da objasni razlog zbog koga odojče koje se veštački hrani može lakše i mnogo
Category: Bolesti beba

Šta uzrokuje proliv kod beba koje sisaju?

Nema valjda dogadjaja u životu odojčeta koji našu majku toliko zabrine kao što je pojava proliva. Treba odmah primetiti da ta briga nije uvek opravdana. Velika je greška ako se na proliv u dojenog odojčeta gleda onako isto kao što se gleda na proliv u odojčeta koje se veštački hrani. Ova dva proliva ne maju
Category: Bolesti beba

Koji su uzroci i kako lečiti zatvor i neredovnu stolicu kod beba?

Koliko često bebe treba da imaju stolicu? Kao što smo već rekli, zdravo i pravilno hranjeno odojče trebalo bi da ima po jednu do dve, a najviše tri stolice dnevno, što zavisi od vrste hrane koju prima. Ima zdrave i napredne i dobro hranjene odojčadi koja lepo napreduju, pa opet nemaju svaki dan stolicu. Jedna
Category: Bolesti beba

Koji su uzroci povraćanja kod beba?

Zašto bebe povraćaju? Povraćanje je, tako reći, obična pojava u životu beba. Zbilja, da li ima ijedna beba koja nije nikad povratila! U doba odojčeta povraćanje može da nastane iz više razloga, te, prema tome, nema uvek isto značenje ni značaj. Da navedemo slučajeve koji su najčešći: Ima odojčadi koja povraćaju vrlo male količine mleka,
Category: Bolesti beba

Šta su male boginje i zašto i kada treba vakcinisati bebe protiv ove bolesti?

Male boginje kod beba U našoj zemlji prosečno oko 300.000 do 400.000 li- ca oboli godišnje od malih boginja. Male boginje su veoma zarazna bolest. Najviše obolevaju predškolska deca, znatno manje deca od 7 do 9 godina, a najmanje deca preko 14 godina. Izuzetak su odojčad čije su majke preležale male boginje. U tom slučaju
Category: Bolesti beba