Saveti kada i kako odbiti bebu od dojenja

Odojče se s dana na dan razvija i menja, pa se uporedo sa tim povećavaju i menjaju njegove potrebe za hranom. A ove potrebe mogu da se podmiruju iz dojke samo za ograničeno vreme, jer je količina mleka koju proizvode ograničena, dok se njegov sastav u toku dojenja ne menja. S tim u vezi, i bez obzira na to što majčino mleko predstavlja najbolju i savršenu hranu, u životu odojčeta dodje vreme kad ona postaje nedovoljna. Do tada je ono dovoljno sazrelo da može da prima i dobro podnosi i hranu kao što je kravlje mleko.

Nema u nas majke koja se pomalo ne plaši odbijanja. Posve razumljivo. Do juče hranila je svoje dete na jedan tako jednostavan način, hranom koju za njega izradjuju njene prsi, i njemu od prirode namenjenom. Danas ima da ga navikava na novu, njemu stranu hranu, koja treba da bude probrana, čista i ispravna, dobro odmerena i pravilno pripremljena. A za ovo je potrebno znanje i veština.

dojenje bebe 34

Odbijanje, kao što se vidi, nije tako jednostavna ni obična promena ishrane, već jedan osetljiv prelaz. Zavisi od majke, od njenog znanja i umenja, da li će se ovaj prelaz srećno i uspešno prebroditi.

Kada je najbolje da se počne s odbijanjem?

Ni prerano, a ni odveć dockan.

Rano odbijanje može nekad biti stetno ili i opasno. Uostalom, najčešće je nepotrebno. Za prva če tiri meseca, sa dodatkom vitamina „B” i voća i povrća, majčino mleko je potpuno dovoljna hrana za svako odojče. Pitanje je samo ima li ga dosta i da li odojče sisa kako treba.

Ali i suvise pozno odbijanje ima svoje naličje. Ranije smo rekli kako ima odojčadi koja već od kraja četvrtog meseca neće više da sisaju ni onako rado ni požudno kao ranije. U starije odojčadi ta po java svakako je češća. Doduše, ona dojku još uvek primaju, samo što je brzo napuštaju i nepotpuno prazne. Ta pojava mora u toku vremena da dovede do smanjenja količine mleka u prsima i onda odojče prestaje da dobija u težini.

Iz ovoga što je gore navedeno može da se vidi da bi odbijanje trebalo da počne otprilike krajem prvog polugoća. Po potrebi mesec – dva ranije. Retko kad kasnije. Zdravo i napredno odojče, na primer, može da se počne odbijati, ako treba, i nešto ranije, dok nežnije (nedonošče, urodjeno nemoćno i slabo odojče) na početak odbijanja treba malo da pričeka.

Ali, vreme odbijanja ne zavisi jedino od odojčeta nego i od majke. Ako se dojilja oseća odmornom i dojenje dobro podnosi, i ako još uvek dobro održava mleko, može, ako hoće, odbijanje nešto da odloži. A ako je dojenje zamara ili ima nekih drugih poteškoća, onda će morati da počne ranije.

Ipak nije dobro da se ide ni u jednu od ove dve krajnosti. Jer ako se s odbijanjem počne odveć rano, može da se desi da se dete odvikne od dojke brže. Nego što se želi. S tim u vezi da napomenemo da ima dosta odojčadi koja još od četvrtog meseca počinju slabije da prazne dojku. Ako ovo traje duže, ona mogu da oslabe.

S druge strane, opet, ako se zakasni, naidje se na velike teškoće. Onda se odojče nerado odvaja od dojke i nerado prima svaku drugu hranu. Ovo naročito kad je u pitanju voće i povrće. Što god se docnije počne to se nailazi na sve veći otpor.

U vezi sa odbijanjem treba na zasebnom mestu pomenuti letnje doba i vrućine. Nema sumnje da se i u toku leta može da pristupi odbijanju ako je to potrebno. Ako se pristupi, treba da se sprovodi sporije, kako bi se moglo završiti tek u poznu jesen. Ovo naročito iz razloga što odojče ne podnosi dobro ni odmerene količine kravljeg mleka kada je vrućina. Pa ni kad je ovo mleko potpuno ispravno.

Ovde treba da kažemo nešto o sredini i o prilikama pod kojima se vrši odbijanje. Ukoliko su ove gore — nezdrava sredina, nemaština i slaba zdravstvena prosvećenost, utoliko treba da se što docnije počne.

Ali, nije u pitanju samo kada i pod kojim uslovima treba da se počne s odbijanjem već je isto tako važno da se ono vrši postepeno. Ako bi se odojčetu naglo i potpuna uskratila dojka, to bi neizbežno izazvalo proliv. A kada se prelaženje na novu ishranu vrši postepeno, tu promenu dete neće ni najmanje da oseti.

Od postepenog odbijanja koristi su višestruke. Postepenim navikavanjem na novu hranu odojče će moći skoro uvek sretno da izbegne sve nezgode do kojih bi nagla promena u hrani mogla da dovede. Sporim i postupnim odbijanjem mleko u dojilje tako reći neosetno usahnjava, te se tako ušteđuju i nezgode od kojih obično pate majke koje naglo odbijaju. I najzad, što je neobično važno, ako bi se u toku odbijanja pojavio proliv, ostala bi još uvek mogućnost da se obolelo odojče brzo i lako izleči tim što bi se povratilo dojci  svome starom izvoru života i zdravlja, koji još uvek nije usahnuo.

Primer odbijanja

Nije nikada mogućno, uostalom nije ni poželjno ni potrebno, da se sva odojčad odbijaju na istovetan način ni u i sto vreme. Ono što je dobro za jedno odojče ne mora da bude dobro i za neko drugo. Zato je najbolje da za vreme odbijanja ishranom upravlja neko stručno ili, u najgorem slučaju, iskusno lice. U nedostatku njegovom mogu zgodno da posluže primeri koje ovde donosimo:

Peti mesec

Pet podoja dnevno, otprilike na tri i po časa podoj. U podne po podoju po 50 grama pasiranog voća i povrća ili više, ako dete traži. Sok od pomorandže ili

Od limuna, ili paradajza, 25—50 grama dnevno. Jednu do dve, a najviše tri kafene kašičice ribljeg ulja ili tri – četiri kapi vitamina „A” + „D“. Počinje se sa davanjem žumanceta, koje treba da je tvrdo kuvano. Obično se daje prvo jedna četvrtina, pa se svaka tri – četiri dana povećava do jednog celog žumanceta dnevno (daje se u prognječenom povrću).

Šesti mesec

Četiri podoja dnevno, otprilike na tri i po časa podoj. Jedan obrok mlečne kaše od 2/3 mleka u prahu, u nedostatku ovog 2/3 kravlje mleko. Ovoj kaši se dodaje tvrdo kuvano žumance. U podne po podoju 50—100 grama pasiranog voća, 50—100 grama pasiranog povrća. Sok od voća po 50 grama dnevno. Riblje ulje ili vitamin „A“+,, D“kao i ranije.

Sedmi mesec

Pet obroka dnevno. Podoji u šest i devet i po časova pre podne i u četiri i po i osam časova po podne. Oko podne kašica s mlekom, prognječeno voće i povrće i 50 grama soka od voća, rasporedjeno po obrocima prema nahodjenju. Dok odojče ne navikne da prima kašicu uvek ga podojiti, i onda ukinuti ovaj podoj. Nastaviti sa davanjem celog žumanceta. Može se početi sa davanjem manjih količina jetre ili mesa . Davati i dalje vitamin „A” + „D“ ili riblje ulje.

Osmi mesec

Pet obroka dnevno. Podoji u šest i devet i po časova izjutra i u osam časova po podne. Oko podne i u četiri časa po podne po jedna kašica s mlekom, prognječeno voće i povrće i 50 grama soka od voća. Može da se daje i prognječena pečena jabuka. Jedno celo žumance, kao i ranije, i 50 grama prognječene jetre ili mesa. Vitamin „A” +,, D” ili riblje ulje kao dotad.

Deveti mesec

Četiri obroka dnevno. Podoji u šest časova izjutra i u osam časova popodne. Ovi podoji se mogu do puniti prognječenim povrćem i voćem. Oko deset časova pre podne i četiri časa posle podne svaki put po 200 grama neobranog mleka u prahu ili nerazblaženog kravljeg mleka u prahu ili nerazblaženog kravljeg mleka sa šećerom i prevršenom velikom kašikom istucanog dvopeka ili mrkog sasušenog hleba, ili griza, ili ovsenih pahuljica, kuvano na vodi. Prognječeno kuvano voće ili pečena jabuka. Prognječeno i gušće kuvano povrće. Prognječena jetra ili meso, do 50 grama, i jedno žumance. Sok od voća ili paradajza, do 100 grama dnevno. Vitamin „A” + „D” ili riblje ulje, kao i ranije.

Deseti mesec

Četiri obroka dnevno. Podoj u šest časova izjutra. Tri ostala obroka po 200 grama neobranog mleka u prahu ili nerazblaženog kravljeg mleka sa šećerom. U dva od ova tri obroka treba da se doda po jedna do dve prevršene velike kašike ovsenih pahuljica ili griza, ili sasušenog mrkog hleba, kuvanog na vodi. Prognječeno voće i povrće. Sok od voća ili paradajza, do 100 grama dnevno. Pasirana jetra ili meso, do 100 grama dnevno. Jedno celo jaje pomešano sa povrćem. Nastrugana sirova jabuka ili neko drugo sveže voće. Vitamin ,,A“ + ,,D“ili riblje ulje, kao i ranije.

Jedanaesti mesec

Četiri obroka dnevno. Izjutra se može podojiti. Po ovom podoju može mu se ponuditi obrok od 150 grama mleka sa dve ravne kašičice šećera. Tri ostala obroka po 200 grama mleka i dve ravne kašičice šećera. U dva obroka mleka po dve prevršene velike kašike istucanog mrkog hleba ili ovsenih pahuljica, ili griza, kuvano na vodi. Grubo prognječeno voće i povrće, sok od voća ili paradajza. Jedno celo jaje, mekano kuvano, pomešano sa povrćem. Prognječeno sveže voće. Prognječena jetra ili meso, do 100 grama dnevno. Kora hleba ili suv kolač, da se dete vežba u žvakanju. Riblje ulje ili vitamin,, A” +,,D“ kao i ranije.

Dvanaesti mesec

Četiri obroka dnevno. Dva obroka po 200—250 grama mleka i tri ravne kašičice šećera. Dva ob roka po 150 grama mleka i dve ravne kašičice šećera, U svaki od ova dva poslednja obroka treba da se doda po dve velike kašike ovsenih pahuljica ili griza, kuvanog na vodi, ili se udrobi mrkog sasušenog hleba. Kuvano i prognječeno, ili i sirovo nastrugano voće. Prognječeno kuvano povrće, ili pečen krompir sa kafenom kašičicom svežeg i ispravnog butera. Celo jaje mekano kuvano, pomešano sa povrćem ili mlečnom kašom. Jetra ili meso kuvano na vodi, kao i ranije. Sok od voća ili paradajza, do 100 grama dnevno. Tvrda kora hleba, da se vežba u žvakanju. Hranu treba podeliti na obroke prema nahodjenju. Davati i dalje riblje ulje ili vitamin,, A“ + „D”

Eto, otprilike, kako treba da se odbija i hrani odojče u drugom polugođu. Nema sumnje da bi s od bijanjem moglo, a nekad i moralo, da se počne i nešto ranije, i trajanje odbijanja nešto da se skrati.

Po sebi se razume da se red po kome su podoji zamenjeni može po potrebi izmeniti, pogotovu ako to zahtevaju lični život majke i njene obaveze. Toliko se isto može reći i o raspodeli odredjene hrane po obrocima. Osnovno je držati se odredjenih količina i vrste hrane. I, što je isto tako važno, ništa ne davati silom, nego prepustiti odojčetu da samo odredi koliko će koji put da primi od onoga što mu se ponudi.