Problemi kod dojenja

Iz ovoga što je dosad izloženo može da se vidi da je ishrana na dojci ne samo najbolji nego i najlakši način ishrane odojčeta. U toku vekova iskustvo je pokazalo, pa i danas pokazuje, koliko je ovo shvatanje ispravno.

Dojka je oduvek bila i ostaće najbolji izvor zdravlja i napretka, a tim samim i života odojčeta. Majka koja doji treba da nastoji da se ovaj dragoceni izvor ne zamuti i ne presahne sve dotle dok je njeno mleko njenom odojčetu najviše potrebno.

Nastanak problema u dojenju. U dojenju, uostalom kao i u svemu u životu, mogu da nastanu teškoće, i to nekad sa strane dojilje, a nekad sa strane odojčeta, ili sa obe strane. Te teškoće mogu biti lakše ili teže. Ali, bez obzira na to, treba uvek nastojati da se one od samog početka sagledaju. U svakom slučaju treba istrajati u dojenju, osim ako lekar drukčije odredi. Ovo naročito iz razloga što se ove teškoće javljaju uglavnom u prvim danima i nedeljama, dakle onda kada je majčino mleko odojčetu najviše potrebno.

Prvi problemi kod dojenja

Prvi problemi kod dojenja

Ima zdrave i na vreme donesene novoroćenčadi koja u početku slabo prihvataju bradavicu kad im se ponudi dojka. Dremljiva su i slabo sisaju i ponašaju se kao da uopste nisu gladna. Ovo može da potraje nekoliko dana. Za to vreme treba izmlazati mleko i davati ga kašičicom. Pored toga, treba ponuditi odojčetu po svakom podoju pokoju kašičicu prokuvane mlake vode. Ako se to stanje ne popravi ni do sedmog dana po rodjenju, treba tražiti lekara.

Kad odojče slabo prima bradavicu, nije dobro da se silom uvlači u usta, pogotovo ako se primeti da pri tome odojče ne pravi nikakve pokrete sisanja. U ovom slučaju treba što ranije pozvati lekara.

Ima porodilja u kojih je naviranje mleka usporeno. U ovom slučaju dete treba stavljati na dojku kad zatraži, i u isto vreme dodavati po svakom podoju prokuvane mlake vode. Ako bi se opadanje u težini nastavilo i posle petog dana, treba pitati lekara za savet.

Nije uvek lako naviknuti novorodjeno odojče na red u dojenju, pogotovo kad se količina mleka koju majka daje sporo povećava. Ovde treba biti strpljiv i istrajati, i ne stavljati odojče na dojku strogo prema časovniku. Ako se ne uspe, proveriti da odojče ne gladuje. I, u stvari, ima samo jedno dete koje se ne može navići na red u dojenju. To je ono koje nije sito. Odojče bi moglo da gladuje ili zato što dojilja ne daje dovoljno mleka ili iz razloga što je slabo, pa ne može da posisa koliko mu treba .

Previše nabrekle dojke kod dojilja

Ova pojava je dosta česta i obično nastaje trećeg do četvrtog dana posle porodjaja. Ona može da se javi i docnije, i to kad se dojke slabo prazne. U lakšem slučaju dojka je nabrekla i delom otvrdla. Zgrudvana je, kako kaže naša majka. U težem slučaju cela dojka jako je nabrekla i otvrdla, na pritisak bolna. Koža joj je jako zategnuta. Temperatura u dojilje nije povišena.

Prenabreklost dojke najčešće je privremena i prolazna pojava. I to kad su preduzete mere koje su potrebne. Dete treba stavljati na dojku i po svakom podoju doprazniti dojke izmlazanjem mleka. Ako su podoji otežani. Treba izmlazati mleko, i to rukom, i tim mlekom hraniti odojče. Upotreba ručne pumpe nije za preporuku, jer to može da dovede do pojave prskotina na bradavici. U slučaju da se stane za koji dan ne popravi, treba pozvati lekara.