Oštećene bradavice kod dojilja

Ima jedna dosta česta i, s obzirom na posledice,nekad vrlo ozbiljna nezgoda koja može da snadje dojilju. To je pojava grizlica ili prskotina na bradavici. Ona se najčešće javlja u toku prve dve nedelje, posle porodjaja, i po pravilu u prvorotkinja.

U početku skoro nevidljive i naoko beznačajne, ove prskotine prvo odaju bolovi koje dojilja oseća pri podoju. Ovi bolovi su najjači u početku podoja, a zatim su sve slabiji. Prskotine bradavica mogu da se jave s jedne ili i sa obe strane.

One najčešće nastaju na vrhu bradavice, ali mogu da se jave i na njenoj osnovici. U ovom slučaju bradavica ostavlja utisak kao da je delimično odlubljena. Kada su duboke, na dnu ovih prskotina može da se vidi nešto beličaste sasušene sluzi ili krvi.

Ostecene-bradavice-kod-dojilja

Iako na prvi pogled bezazlene, prskotine bralavica predstavljaju veliku nevolju i za majku i za njeno dete. One ometaju podoj i time dovode do opadanja proizvodnje mleka. Pored toga, one mogu biti povod i početak zapaljenja dojke. Prema tome, ova pojava se ne sme nikad olako shvatiti, već se mora suzbijati i lečiti od samog početka.

Mere koje treba preduzeti kod oštećenja bradavica

Kao prva mera preporučuje se da se pri svakom podoju daje samo jedna dojka. Ozledjena bradavica treba da se drži u čistoći i suvoći, i da se što više suši na vazduhu. Ispiranje prokuvanom vodom, pomešapom sa alkoholom, u novije vreme je napušteno. U slučaju da se ovom jednostavnom merom stanje brzo ne popravi i da bradavica pri podoju i nadalje boli, treba pokušati sa primenom veštačke bradavice. Upotrebom ove bradavice mogu da se otklone bolovi i čuva se ozledjena bradavica od vlaženja i daljeg razjedanja i time se ubrzava isceljenje.

Veštačku bradavicu treba uvek lepo i pažljivo nataknuti, tako da ranjava bradavica doće u sredinu njenog otvora. I odmah po upotrebi oprati hladnom vodom; prokuvati bar jedanput dnevno u običnoj vodi i čuvati u blagom rastvoru borne kiseline. Ili može i u vodi u kojoj je prokuvala.

Pokušaj sa upotrebom veštačke bradavice ne uspeva tako često, već, naprotiv, nekad i pogorša stanje. Pored toga, ni odojče ne posisa uvek koliko mu treba, pogotovo kad dojilja daje umerene količine mleka. Iz ovog razloga najbolje je da se od početka prekine sa stavljanjem deteta na dojku. Umesto podoja dete treba privremeno da se hrani izmuzenim mlekom. Na ovaj način se prskotine najbrže izleče, jer se bradavica pošteđuje od daljeg prskanja.

Izmlazanje mleka može da se vrši rukom ili pumpom. Upotrebom pumpe još više se ozleđuje bradavica, i zato je ručna muža mnogo bolja. Evo kako se to radi:

Jednom ili obema rukama treba da se poduhvati dojka, i to tako da se palac nađe iznad, a ostali prsti ispod bradavice i udaljeno od modrog koluta. Zatim se učini pokret prema osnovici dojke, pa se dojka stegne i prsti povlače napred prema bradavici. Da bi se izbeglo oštećenje kože, prsti treba da ostanu na svom mestu, a da se pokreću prema bradavici zajedno sa kožom, a ne da se povlače po koži. Ovi pokreti se ponavljaju otprilike petnaest do dvadeset puta u minutu. Izmuzeno mleko treba da napušta bradavicu u mlazovima, a ne da se sliva preko dojke.

Čaša u koju se muze treba da je čista i prethodno dobro oplaknuta vrelom vodom. Izmuzeno mleko treba da se čuva na hladnom mestu, i pre upotrebe prokuva tri minuta. Kad je vatra na kojoj se kuva jača, mleko može da dobije mrku boju. Ali to ne znači da je pokvareno.
Od pomuzene količine mleka odojčetu treba dati u toku jednog dana onoliko puta po 150 grama koliko je ono kilograma teško.