Kako beba treba da napreduje i kako treba da izgleda stolica i mokrenje kod beba

Izgled beba. — Po čemu se drugom može bolje oceniti da li dojenje uspeva ako ne po samom odojčetu. Kad dojenje teče kako treba, odojče je lepo uhranjeno, i čvrsto i jedro. Živahno je, krepko i veselo. Lice mu je sveže i rumeno. Oči svetle. Dok je mlađe, spava neobično dugo. Spava mirnim i dubokim snom. San prekida samo u određenom i naviknutom razmaku vremena. I kad se probudi, traži dojku zvonkim i istrajnim plačem. Brzo se nasisa, pa odmah uspava, ili se još neko vreme zanima sa okolinom. Jedno srećno i zadovoljno biće, koje se i budi i uspavljuje sa osmehom na usnama.

„Odojče je samo pribor za varenje”. Glavna mu je životna zadaća da sisa i posisano mleko da svari, i iz njega izvuče sastojke koji su mu potrebni za opstanak i napredak. A napredovati može samo onda kad je količina mleka koju prima iz prsiju svoje majke dovoljna da pokrije sve njegove životne potrebe. Uspeh dojenja cenimo, dakle, najbolje po tome kako odojče napreduje u težini.

Mokrenje kod beba 76

Svakodnevni razvoj i promene beba. Raste i napreduje. Kad je uvek pred očima, nije lako okom odmeriti sve promene koje su se u roku od nekoliko dana u njega dogodile. Da li je za to vreme dobijalo u težini, da slučajio nije zaostalo, ili možda izgubilo. Stoga ako se želi da se dojenje još bolje nadzire, onda se mora imati vaga.

Vaga za merenje beba. Ima različitih vaga koje služe za merenje beba. Sve su one izradjene više – manje po istoj zamisli.

Što je koja jednostavnija to je bolja. Uostalom, naročita vaga nije ni potrebna, pošto za merenje odojčeta može isto tako da posluži i obična kuhinjska vaga, na kojoj se može napraviti naročito podešeno ležište. Ako to ne može, postavi se neka manja korpa. Za tu svrhu može da posluži i običan, samo veći poslužavnik. U svakom slučaju, vaga za merenje odojčeta treba da je osetljiva za najmanje deset grama.

Po sebi se razume da se odojče mora meriti na vagi uvek u isto doba dana, najbolje izjutra. Ako je moguće, pre prvog obroka. Svakako da valja voditi računa i o težini pelena i rublja u kome se odojče na vagu stavlja.

Svakodnevno merenje nije neophodno. Nekad nije ni poželjno. I na neznatnije dnevne razlike u te žini ne treba se mnogo osvrtati. Kad dojenje teče kako treba, odojče se može meriti i u dužim razma cima vremena: u prvom mesecu jednom do dvaput nedeljno, u idućim mesecima jednom u petnaest dana, a u drugoj godini života i jednom mesečno.

Nađena težina može lako da se zaboravi. I stoga je dobro da se zabeleži, jer se samo na taj način može da ima jasan pregled o tome kako je kad odojče napredovalo. Za ocenu uspeha dojenja nije važno samo koliko je dotično odojče nekad teško već je isto tako važna i razlika u težini izmedju dva poslednja merenja .

Kako treba da izgleda mokrenje kod beba

Mokrenje kod beba. — O uspehu dojenja se može mnogo zaključiti i po tome koliko odojče mokri. Kad odojče sisa koliko mu treba, onda mokri često i obilno — „mokro do iza vrata”, kako kaže naša majka. Pelene se nadju mokre svaki put kad se prepovija. Mokraća dojenog odojčeta je vrlo vodena i skoro providna; jedva da je nešto bledožuta.

Kako treba da izgleda stolica kod beba

stolica kod beba 78

Stolica kod beba. — Kod odojčeta koje se hrani isključivo na prsima, stolice su većinom kašaste i mekane, čvrstine butera. Ali nekad mogu biti i nešto tečnije. Miris im je prilično kiseo, nije ni najmanje neprijatan i podseća na miris kiselog mleka. Boja im je skoro uvek zlatno – žuta, te izgledom liči na razmućeno žumance od jajeta. Nekad može biti i žutorumena, a u prvim mesecima vrlo često i zelena. Uostalom, u dodiru sa vazduhom i žuta stolica lako pozeleni.

U stolici dojenog odojčeta mogu često da se vide gromuljice (neiskorišćena mast iz posisanog mleka) , a ponekad i nešto sluzi. Sve to nema neki naročiti značaj. Kad se počne da dodaje voće i povrće, a pogotovo kravlje mleko, onda i stolica dojenog odojčeta izmeni svoj izgled.

U toku prvih nedelja dojenja zdravo odojče ima obično dve, tri pa i četiri slotice dnevno, a do kraja prvog polugoća broj ovih stolica svede se na jednu do dve dnevno.

Ima, i to dosta često, odstupanja koliko u broju toliko i u izgledu stolica i u zdravog i pravilno dojenog odojčeta. Nekad može da se javi zatvor, tako da odojče ima po jednu stolicu u dva – tri dana, a nekada po jednu stolicu više dana. Ako je odojče sveže i raspoloženo i dobija dovoljno u težini, na taj zatvor ne treba se osvrtati. Ako je odojče navršilo tri meseca, može da se daje, kao sredstvo protiv tog zatvora, pasirano voće i povrće. Uzgred da napomenemo da ovaj zatvor nekad može biti posledica gladovanja ili propratna pojava nekog oboljenja.

U dojenog odojčeta nije retka pojava ni proliv, a naročito u prvim nedeljama po rodjenju. U ovom slučaju dete ima po pet – šest stolica dnevno, a nekad i više. Stolice se obično javljaju za vreme ili pri kraju podoja. Ima se utisak kao da podoji izazivaju pražnjenje creva. Ni na ovaj proliv ne treba se osvrtati, pa ni kad je praćen povišenom temperaturom ili nekim drugim pojavama, izuzev u slučaju da majka nema dovoljno mleka, pa je proliv izazvalo gladovanje.

Kad je do proliva došlo usled gladovanja, stolice su tečne, „prazne”, kako kaže naša majka, tam nozelene i sluzaste, i mnogo podsećaju na talog od čaja, nekad i na žabokrečinu. One ne sadrže izmeta, a kad se sasuše, na peleni se ne vidi ništa više nego tamna i zelena mrlja. Ovde valja primetiti kako naša majka isuviše važnosti pridaje stolicama i onda kad doji. Sa hranom kao što je njeno mleko može doći u pitanje samo da li je odojče dobro podmireno ili nije. Sve ostalo je sporedno. Ne gledati, dakle, u stolicu nego u odojče dok se ono isključivo na prsima hrani.