Koliko beba treba da posisa mleka i koja količina mleka je potrebna za novorodjenče

Količina mleka potrebna za bebe.

Videli smo kako je majčino mleko naročito podešena hrana za odojče. I da u sebi sadrži sve sa stojke koji su potrebni za njegov opstanak i napredak. Ali, sve kad je i na prsima hranjeno, odojče se ne bi moglo razvijati kako treba ako iz njih ne bi posisalo koliko mu stvarno treba. Od količine mleka koju odojče nalazi u prsima svoje majke zavisi, dakle, i uspeh dojenja, pa je, prema tome, potrebno da se time malo pozabavimo.

Nije lako tačno odrediti koliko bi mleka koje odojče trebalo da posisa pa da zadovolji svoje potrebe u hrani. Svakako, što god je starije to više posisa. Samo što nema ni dva odojčeta potpuno jednaka, te prema tome ni sva odojčad istog doba nemaju jednake potrebe u hrani. Pa ni jednom istom odojčetu nije uvek potrebna ista količina mleka. Dobro utopljeno odojče, na primer, gubi manje od svoje toplote, pa mu stoga i nešto manje mleka treba. Iz istog razloga skoro svako odojče posisa uvek nešto manje mleka leti nego zimi. Življe i nemirnije odojče, naročito ono koje dugo boravi na svežem vazduhu, posisaće uvek više — i treba mu više! — no odojče koje neprestano spava i retko se iznosi iz sobe.

kolicina mleka za novorodjence

Po čemu se onda može znati koliko je neko odojče posisalo ili, bolje, koliko mu treba da posisa, pa da napreduje kako treba?

— Razvijenost dojke često je varljiva. Ni na trajanje podoja ni na jačinu kojom odojče vuče ne može se mnogo osloniti. — Ima da se posmatra samo odojče. Ako dobro napreduje, onda je to dokaz da u mleku koje sisa iz prsiju svoje majke nađe uvek u dovoljnoj meri sve sastojke koji su potrebni za ovaj napredak. A pošto je sastav ovog mleka više manje stalan, dovoljno je onda ispitati koja je to količina mleka koja uslovljava dobar i pravilan napredak.

Nije nimalo teško naći koliko je neko odojče ujedanput posisalo. Dovoljno je staviti ga na vagu i izmeriti pre podoja, pa ga onda po podoju još jedanput izmeriti. Koliko se grama doda na stranu te gova po svršenom podoju, tj. za koliko odojče bude teže po podoju, toliko je grama mleka posisalo.

Na primer: Pretpostavimo da smo posmatrali odojče od mesec dana. I našli smo da je bilo teško pre podoja 3. 850 grama. Nakon što je nadojeno naćemo da je teško 3. 930 grama. Znači da je posisalo 80 grama mleka. Ovo odojče se doji sedam puta u 24 časa. Može li se tačno utvrditi koliko je mleka u toku dana posisalo ako bi se 80 pomnožilo sa 7?

Ne! Količina mleka koje odojče posisa zavisi ne samo od mlečnosti dojke, trajanja podoja i jačine kojom dete vuče nego i od doba dana u kome se doji. Prvi, jutarnji podoj, na primer, uvek je najjači, pošto je izjutra dojka najpunija, a odojče najgladnije i najžednije.

Da bi se imala jasnija slika o tome kako je količina mleka koju odojče u razno doba dana posisa ne jednaka, iznećemo tablicu koju smo dobili kod jednog zdravog i naprednog odojčeta čije je dojenje mesecima vagom nadzirano. Ova tablica može poslužiti samo kao primer iz koga se može naučiti kako se odojče ne zadovoljava uvek podjednakom količinom mleka. Ni odojče, dakle, nije uvek podjednako gladno.

Jedan jedini podoj, dakle, ne obaveštava ni približno verno o količini mleka koju bi neko odojče moglo da posisa u toku jednog dana. Treba, dakle, da se izmeri jačina svakog podoja i da se to sabere. I onda će se zapaziti da odojče posisa u toku dana i ako ne istu, a ono približno jednaku količinu mleka, koja se, razumljivo, u dužim razmacima vremena postepeno povećava.

Ovo je i uradjeno kod velikog broja zdrave odojčadi, pa je na osnovu toga približno utvrćeno koliko mleka u kojoj nedelji ili mesecu treba da posisa zdravo i napredno odojče, pa da napreduje kako treba.

Kao što se vidi, odojče od dve nedelje posisa najmanje pola litra mleka u 24 časa, od dva meseca preko tri četvrtine litra, od početka četvrtog meseca skoro ceo litar mleka u 24 časa, a nekad i više. Drugim recima, u toku jednog dana zdravo i uspesno hranjeno odojce treba da posisa najmanje onoliko puta po 150 grama mleka koliko je kilograma teško .

Vredi primetiti kako količina mleka koju odojče posisa raste naglo, naročito u početku. Najveće je povećanje u toku prvih deset dana — po 50 grama dnevno; posle toga, do trećeg ili četvrtog meseca, po 50 grama nedeljno, kasnije sve manje.

Iz ovoga što je gore izloženo valja naučiti da dojenje treba naročito negovati — i iskoristiti — dok je odojče u prvim mesecima. Tada ono i najbolje sisa i najbrže napreduje. Posle toga već slabije.

Meriti odojče svaki put pre i posle podoja samo radi toga da se vidi koliko je posisalo većinom je nepotrebno, i u običnom životu teško izvodljivo. I suvišno, jer ima i drugi, mnogo jednostavniji način po kome se može utvrditi da li dojenje uspeva ili ne. Doduše, naiđu prilike kad postane neophodno, i to onda kad se sumnja u mlečnost prsiju ili snagu kojom odojče sisa.