Razvoj beba po mesecima

Beba od  meseca dana

Može za trenutak da podigne glavu kad leži potrbuške; može da prati pogledom predmet koji se kreće; šake drži zatvorene.

Beba od dva meseca

Kad leži potrbuške, glavu podiže i drži nekoliko sekundi; šake su pretežno zatvorene; zna da guče, da proizvodi pojedine samoglasnike, da se osmehne i da se glasno smeje.

Razvoj beba po mesecima

Beba od tri meseca

Voli da leži na leđima. Pokušava da se samo u postelji uspravi, diže glavu i ramena. Može da se okrene sa leđa na jednu ili drugu stranu. Glavu drži uspravno kad je u naručju. Može da ispravi napred povijenu glavu. Upire se nožicama o postelu kada se drži uspravno.

Zna da guče, da se osmehne, da se glasno smeje i da proizvodi pojedine samoglasnike.

Ume da zapazi krupnije predmete; može da primeti kašičicu na stolu i da pruži ručicu ka stolu. Zanima ga lice koje je u pokretu. Unapred se priprema kad oseti da neko ima nameru da ga podigne. Ne uzbuđuju ga mnogo strana lica, niti novi prizori, ni samoća. Glavu okreće tamo otkuda dolazi glas. Zabavlja se ručicama.

Beba od četiri meseca

Poseže za igračkom. Hvata je i prinosi je ustima.

Beba od šest meseci

Rado sedi kad je naslonjeno. Može svojom snagom da se okrene sa leđa na trbuščić, i obratno. Pokušava da nešto dohvati ili prihvati, ili stegne, ili odbaci. Može da uhvati drvenu kockicu, služeći se i palcem.

Guče kad sluša muziku. Pokušava da peva i da pravi slogove. Ponekad se nasmeje kad nešto vidi ili čuje. Postaje osetljivo prema promenama u izrazu lica osobe koja se njim bavi.

Primećuje i manje predmete, kao, na primer, kockicu na stolu. Podiže predmete sa stola, lupa kašičicom, igra se sa zvečkom. Odabira predmete na koje će da obrati pažnju.

Živo se zabavlja sa zvečkom. Raspoznaje domaću čeljad. Ume da razlikuje strane osobe. Veseli ga i zanima lice koje se s njim zabavlja.

Beba od sedam meseci

Počinje da hvata predmete služeći se i palcem. Pomaže kad se hrani. Stidi se nepoznatih osoba.

Beba od osam meseci

Može da stoji. Poneka deca mogu u ovo vreme da koračaju ako ih držimo.

Beba od devet meseci

Sedi bez naslona. Pokušava da pravi korake kad dodiruje pod. Može da se uz naslon uspravi, i da puže. Može da uhvati lopticu celom rukom.

Zna da kaže „tata”, „mama”, ili nešto slično. Pokušava da govori na svoj način. igra kad čuje muziku.

Ume da se služi čašom i kašičicom. Ispituje papir kojim se igra. Ume da zapazi predmet koji mu je ispao iz ruke. Uporno je kad nešto dohvata.

Zna da stavi sebi sisaljku u usta. Zanimaju ga osobe i igračke. Ume da se zabavlja, pa i da nauči poneku prostu igru.

Beba od deset meseci

Može da stoji kraće vreme bez pridržavanja.

Beba od dvanaest meseci

Stoji kad se pridržava. Uspravlja se i puže. Hoda kad se pridržava. Voli da se služi jednom rukom. Škraba olovkom.

Shvata proste usmene naredbe. Zna da izgovori i pokoju reč više, a ne samo „tata” i „mama”. Zna da otpozdravi kad mu se kaže „pa – pa”. Katkad ume i samo nešto da kaže.

Zna da stavi drvenu kockicu u čašu kad mu se naredi. Ume da izvadi kockicu iz čaše. Zna da drži po jednu kockicu u svakoj ruci i da traži još i treću. Ume da uvuče šipčicu u manji otvor.

Traži svoj lik u ogledalu i igra se s njim. Pomaže osobi da ga oblači. Zna da drži čašu kad iz nje pije. Služi se kašikom. Ume da se igra sa drvenim kockicama, ali bez odrećenog cilja. Ume da se i savlada kad mu se naredi. Podražava jednostavne radnje, kao što su škrabanje, udaranje kašičicom itd.

Dete od petnaest meseci

Hoda samo. Zna nekoliko reči. Pokazuje ono što želi. Penje se uz stepenice ako se drži za ruku. Seća se gde je ostavilo igračku. Pokazuje delove tela kad ga pitaju. Rado gleda slikovnice.

Dete od osamnaest meseci

Hoda bez pridržavanja. Samo seda na stolicu. Zna da baci loptu u kutiju. Zna preko deset reči.

Razume prosta pitanja. Ume da pokaže gde je nos, gde je oko, ili kosa. Zna da kaže svojim jezikom „zdravo”, „hvala” ili slično. Ume da zadrži tri kocke i da primi četvrtu. Ume da napravi zid ili kulu od drvenih kocki, kad mu se pokaže, i da postavi na pravo mesto kocku koja služi za svod.

Služi se kašičicom. I ne prosipa mnogo hrane. Već je naučilo da vlada prirodnim potrebama. Ume da pokaže ožalošćeno lice pri igri. Naviklo je da se uzdržava pri pojedinim radnjama. Pokušava da obuje cipelicu. Ume da se igra čašom i kockicom.

Dete od dve godine

Ume da povuče pravu crtu kad mu se to pokaže. Ume da uhvati i odbaci loptu. Vozi svoja kolica oko stola.

Pravi proste rečenice. Zna da imenuje obične predmete, kao, na primer, ključ, časovnik, novac itd. Zna da razlikuje gde je „u”, a gde „ispod”. Može da uoči i pokaže sedam do deset jednostavnih slika koje mu se pokažu.

Ume da vrati kocke u kutiju. Zna da presavije papir, kad mu se pokaže.

Može da se uzdrži da ne mokri. Sluša priče i gleda slike. Pripoveda o ranijim iskustvima. Zna da imenuje predmete i da traži predmete sa stola. Voli da se igra u pesku, da puni sud i da ga prazni. Penje se uz stepenice i silazi niz njih.