Nega porodilje u kućnim uslovima

Nega-porodilje-u-kucnim-uslovima

Nema, valjda, ni jednog razdoblja u životu žene kada bi zdravstvena nega bila toliko važna kao što su dani posle porođaja. Porodilja nije tek umorna žena koju će neki dan odmora vratiti u staro stanje. Trudnoćom i porođajem je njeno telo dovedeno u posebno stanje. Utroba je još uvek ostala uvećana i otvorena, i kao takva izložena zarazi i oboljenju. Očigledno je da treba i vremena i nege dok se sve to ne popravi i ne dođe na staru meru.

Kao što se vidi, porodilja treba da se čuva i neguje svoje zdravlje da bi se od porođaja potpuno oporavila i na taj način osposobila za nove dužnosti, koje joj predstoje kao majci.

Porodilji je potreban odmor, i to utoliko više ukoliko je manje vremena proteklo od njenog porođaja. Porodilja ne sme da napušta postelju pre nego što se dobro ne odmori i ne oporavi i ne minu opasnosti od infekcije. Vreme kada može da napusti postelju treba da odredi lekar. Obično se smatra da porodilja ne sme da ustaje iz postelje pre nego što prođe pet do sedam dana posle porođaja. Uostalom, od ranijeg ustajanja nema skoro nikakve koristi. Brzo zamaranje n tegoba u trbuhu onesposobljavaju je za svaki ozbiljan posao.

Za sve vreme dok je porodilja u postelji treba obratiti naročitu pažnju na čistoću njenog tela i rublja i postelje. Njeno krilo treba da se čisti i spira samo spolja i zaštićuje od nečistoće debljim slojem čiste vate. Treba isto tako voditi računa o od livu koji nailazi u danima posle porodjaja. Ako nije rumen i bez mirisa, treba odmah obavestiti lekara.

U prvim danima posle porodjaja porodilja treba da dobija laku i probranu hranu. Počinje se sa supama, čorbama i mlekom, pa se ubrzo prelazi na mlečne proizvode, povrće i voće i jaja i sveže meso. Od početka druge nedelje po poroćaju porodilja treba da se hrani kao i svaka dojilja.

U danima posle poroćaja porodilja ima po pravilu zatvor. Ovo nešto zbog pritiska koji uzećana utroba vrši na pravo crevo, nešto i usled ležanja ili nedovoljnog uzimanja hrane. Ovaj zatvor može da se uspešno suzbije dobro uređenom ishranom, a na prvom mestu unošenjem u jelovnik znatnih količina zeleni i povrća, i kuvanog i svežeg voća. Doduše, ponekad se mora uzimati i pokoje blaže sredstvo da olakša stolicu.

Treći dan po porodjaju, kod prvorotkinja obično i dan dva kasnije, porodilja oseti jak naliv u dojkama. Dojke najedanput najedraju, otvrdnu i postanu jako osetljive, skoro bolne. Ovaj bol se najviše oseća pod oba pazuha. Pokreti ruku čine ga još nesnosnijim. Sve je ovo predznak nadolaska mleka. Za ovu pojavu porodilji nije potrebna nikakva naročita pomoć, osim kad su bolovi nesnosni. U ovom slučaju dojke treba da se podignu naviše i u ovom položaju pridržavaju običnom trouglom maramom, ali ne stegnuto. Mogu da se daju i tople obloge. Ali sve to ne pomaže ako se odojče ne stavlja na dojku.