Porodjaj

Pošto je svojim razvojem u toku devet meseci dostiglo izvestan stepen zrelosti sa kojim će moći da otpočne novi život, plod napusta majčinu utrobu.

Iako prirodan čin, za koji su i majka i čedo pripremljeni, rodjenje je za oboje važan životni dogaćaj, koji iziskuje naročite uslove pod kojima će biti obavljen. U pitanju su dva i dotad i otad tesno vezana života i zdravlja koji se samo dobrom negom i velikom pažnjom mogu potpuno da obezbede.

Porodjaj, sam po sebi, nije nikakva opasnost, ali ga nepotpuna nega i nestručna pomoć mogu učiniti opasnim. Prema tome, da bismo ga bezbrižno propratili, moramo porodjaj spremni dočekati. Potrebno je, dakle, još ranije pripremiti sve što će za tu pi liku trebati, i u svoje vreme pozvati lekara ili babicu, na čiju se stručnu pomoć u ovakvim prilikama čovek jedino može osloniti.

Porodjaj-zena

Soba u kojoj će poroćaj biti obavljen treba da je prostrana, vidna i čista. Iz nje treba ukloniti suvišak nameštaja. Postelja za porodilju treba da je nameštena na sredinu sobe da bi joj se moglo lako i sa svake strane pristupiti. Ležište se može zastrti nepromočivim platnom. Ovako udešenu sobu treba opajati, očistiti i dobro provetriti.

Pored svega što će lekar ili babica u svojoj torbi doneti, potrebno je u kući imati ili nabaviti: dovoljno sterilnog pamuka, gaze, vazelina i poveski, mekanog, svilenog ili lanenog konca za podvezivanje pupčane vrpce, alkohola, sapuna, i četku za pranje ruku i čišćenje noktiju, nekoliko suda puna prokuvane vode, i najzad, dovoljno čistog posteljnog rublja, ubrusa i čaršava, preobuke za porodilju i pelena za novoroćenče.

Približan dan poroćaja predvideće lekar ili babica. Uostalom, neposredno pred porodjaj nastupiće izvesne pojave koje će i samu porodilju podsetiti da je dogaćaj već blizu.

Trudna žena pred sam poroćaj obično postaje neobično troma. Posle toga, s vremena na vreme ona oseti pokoji lak bol u krstima i malom trbuhu. Izmeću ovih bolova nema ničega neobičnog. Porodilja produžuje svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Ovo medjuvreme ona treba da iskoristi da se za poroćaj pripremi. Toplom vodom i sapunom treba da izmije svoj polni pribor, i to samo spolja. Onda neka skine odelo i rublje, koje je do tada na sebi imala, i obuče neku čistu prostranu, a najbolje spavaću košulju. Zatim neka predje u spremljenu sobu i legne u postelju. Tada treba poslati po lekara ili babicu.

Posle ovih prvih, povremenih i lakih bolova, nailaze drugi, mnogo jači, skoro neprekidni. I obično utoliko jači ukoliko češće nailaze. Ovaj niz bolova završi se naposletku prskanjem vodenjaka. Od toga trenutka porodilja ne bi smela ni pod kakvim izgovorom da napušta svoju postelju.

Posle ovog niza neprekidnih i jakih bolova nastupaju novi, više manje isprekidani i prilično snošljivi bolovi. Ovi poslednji bolovi, sa naponima, traju obično sve dotle dok najednom usled jednog jakog bola i napona ne pada i čedo. Ono se prihvata u jedan čist i topao čaršav i položi meću noge porodili. Pri tome se pazi da pupčana vrpca ne ostane mnogo zategnuta. Novoroćenče ostaje u tom položaju sve dotle dok pupčana vrpca ne bude podvezana.

Odmah posle rodjenja deteta porodilja oseti neobpčno olakšanje. Umiri se. Iz ovog mira trgne je uskoro poneki bol u krstima, dok u roku od pola časa, mahom i ranije, u jednom lakom naponu ne padne i posteljica.

Posle pada posteljice opere se krilo toplom vodom i sapunom. I to samo spolja. Unutrašnja ispiranja vrši samo lekar. Uostalom, i sam lekar to ne radi često nego samo onda kad mu prilike pod kojima je porođaj obavljen izgledaju podozrive. Očišćeno krilo pokrije se debljim slojem sterilnog pamuka. Ceo ovaj posao, kao uostalom i sve druge, treba da izvrši babica ili neka druga zdrava i čista osoba. Po sebi se razume da se ruke moraju prethodno oprati toplom vodom i sapunom.

Ostaje još samo da se porodilja presvuče i postelja uredi; da se zaprljano rublje odstrani iz sobe. Za to vreme će i novoroćenče biti već zbrinuto i povijeno. Babica će onda ponuditi porodilji jednu čašu tankog čaja, ili mleka, pa je ostaviti da nadje odmora u dobro zasluženom snu.