Uzimanje lekova za vreme trudnoće

Uzimanje-lekova-za-vreme-trudnoce

U poslednje vreme sve se više upozorava na štetnost od uzimanja lekova za vreme trudnoće. Bolesna majka treba i mora da se leči, ali i da izbegava lekove koji mogu da oštete njeno dete, da izazovu prevremeni porodjaj, radjanje mrtvog deteta ili deteta sa raznim nedostacima i manama, kao i deteta sa malom težinom idužinom na rodjenju.

Postoji čitava lista štetnih lekova. U deset prvih nedelja trudnoće uzimanje nekih lekova izaziva smrt ploda ili razne nakaznosti. Ako ove lekove maj ka uzima u toku osmog meseca trudnoće oni mogu da dovedu do polakog trovanja ploda, koji ubrzo po rođenju umire.

Primećeno je da kada su majke nekontrolisano uzimale hormone za održavanje trudnoće ženska deca su na rodjenju pokazivala neke odlike muškarčića (pojačana dlakavost, grub glas) , dok su muška deca imala hiperplaziju polnih organa.

Hormon nadbubrežne žlezde (kortizon) uziman u toku trudnoće može izazvati nastajanje zečje usne ili včje čelljusti, kao i nedovoljnu razvijenost nadbubreznih žlezda kod deteta.

Majka koja boluje od šećerne bolesti u trudnoći reba da uzima jedino insulin. Primećeno je da leko ovi za snižavanje šećera u krvi koji se uzimaju kroz usta (naročito Diabineze) mogu izazvati radjanje mrtvog deteta ili biti uzrok raznih nakaznosti kod novrorodjenceta.

Ako je majka koja boluje od štitne žlezde za vreme trudnoće uzimala tiouracil, može se kod novorodjenčeta primetiti gušavost.

Hormon ASTN u većim količinama primljen može kod majke da izazove preterano uvećanje nadbubrežnih zlezda, a kod ploda nedovoljnu razvijenost nadbubreznih žlezda.

Endoksan, purinetol i imuran, lekovi koji se daju (toku zloćudnih oboljenja, izazivaju nakaznost ploda.

Osim u slučaju teških infekcija, opasnih i za majku i za dete, u toku prva tri meseca trudnoće trudna žena ne treba da uzima antibiotike.

Tetracikline uopšte ne treba uzimati u trudnoci. U početku trudnoće mogu uzrokovati nakaznost poda. Posle osmog meseca trudnoće oštećuju zube deteta kako mlečne tako i stalne zube, koji se lako i brzo kvare, a boja im je zagasito žuta. Usporavaju koštani rast, a mogu izazvati opasna i teška oboljenja jetre.

Streptomicin, kanamicin i garamicin i posle osmog meseca trudnoće ne treba dati jer oštećuju sluh i majke i deteta. Ni pred sam poroćaj ih ne treba dati.
Hloramfenikol treba izbegavati pošto može da ošteti koštanu srž i majke i deteta. Osim toga, ovaj antibiotik može izazvati smrtonosni kolaps novorodjenčeta.

Sa uzimanjem sulfonamida treba biti oprezan, pošto su u probama na životinjama izazivali pobačaje i telesne nenormalnosti mladunaca. Sulfonamide treba zabraniti krajem trudioće pošto mogu izazvati teške oblike žutice kod novoroćenčeta. Zapažene su i razne nepravilnosti na zubima deteta.
Nifurantin, koji se često koristi za lečenje mokraćnih infekcija, može kod deteta izazvati hemolizu, žuticu i malokrvnost.

Negram oštećuje jetru novoroćenčeta.
Postoje slučajevi teških mokraćnih infekcija trudnica koje bi, prema rezultatima urinokulture, trebalo lečiti sulfonamidima, nifurantinom ili negramom. Pomenute lekove ne bi trebala da uzima žena u prva tri meseca trudnoće. Posle ovog vremena, ako je neophodno, može da ih uzima, ali samo dve nedelje. U slučaju da infekcija i dallje postoji, trudna žena treba da uzima ampicilin ili cefalosporin.

Trudne žene treba da se čuvaju od uzimanja lekova za umirenje nervnog sistema. U Francuskoj su lekari u toku poslednjih godina imali prilike da vide posledice od uzimanja ovih lekova u trudnoći na novorodjnu decu. Da pomenemo neke od ovih lekova: fenobarbiton, librijum, meprobamat, largaktil, apaurin, tofranil, mogadon itd.

Deca čije su majke za vreme trudnoće uzimale lekove za umirenje često se radjaju prevremeno, i njihova težina na rodjenju je manja nego normalna. Ova deca su na rodjenju mlitava, modre boje kože, pospanog izgleda, bez refleksa. Ubrzan srčani rad, nepravilno disanje, povremeni prestanak disanja, povraćanje, teškoće sa utanjem, neujednačena temperatura sve se to vidja kod novorodjene dece čije su majke u trudnoći uzimale ove pomenute lekove. Kod ove dece postoji i malokrv nost. Prilikom snimanja mozga ove dece (elektroencefalogram) nadjene su veće ili manje promene. Zakjučak bi bio da upotreba ovih lekova za vreme trudnoće ne bi smela da se dozvoli u slučajevima raznih nervoznih stanja što je u stvari najčešće , već samo ako se radi l ozbiljnom nervnom oboljenju.

Aspirin uziman u trudnoći može izazvati krvavljenja kod novoroćenčeta. Trudne žene ne treba da uzimaju aspirin ni u prva tri meseca ni poslednjeg meseca grudnoće.

Kinin može izazvati pobačaj ili pojavu nakaznosti razne vrste.
Lekovi koji se uzimaju protiv zgrušavanja krvi mogu izazvati razna krvavljenja kod ploda, pa i smrt u ugrobi majke, ili dovode do pobačaja i prevremenog poorodjaja.

Ako je majka dobijala reserpin u trudnoći dete se obično radja sa težim oštećenjem disanja.

Da ponovimo: izbegavati sve gore pomenute lekove, ali ako je oboljenje kod majke veoma teško i opasno po njen život, prema antibiogramu daće se trudnoj ženi ako treba i hloramfenikol, kanamicin, garamicin…

Rendgensko zračenje izbegavati u prva tri meseca trudnoće: može teže oštetiti plod i biti uzrok urodjene mane kod deteta.