Trudnoća i prvi simptomi

Ne počinje život od rođenja, nego od začeća. A od tada počinje i razvoj ploda u utrobi majke. Potrebno je vreme od devet meseci dok se ovaj ne razvije i ne sazri za život koji ga posle napuštanja majčine utrobe očekuje.

Nije uvek lako utvrditi trudnoću. Naročito u početku. Ni jedan promišljen lekar neće nikad požuriti da je potvrdi, a još manje da je porekne. Postoje, ipak, neki znaci, ili bolje skup znakova, na osnovu kojih lekar može skoro uvek i prilično pouzdano da utvrdi kad je žena ostala u drugom stanju.

Prvi-simptomi-trudnoce-1

Prestanak mesečnog pranja prvo će da privuče pa žnju. A uskoro posle toga bremena će majka da pri meti kako joj dojke jedraju i krug oko bradavice postaje sve širi, i vremenom pretvori se u mrk, hrapav kolut. A ako je sa trudnoćom već nešto odmakla, onda će iz dojke moći da iscedi pokoju kap jedne modrosućkaste tečnosti. Promenjen izraz lica, i pojava pega, izopačen prohtev za jelom, gađenje i jutarnja povracanja, sve su to pojave koje će, jedne ranije a druge kasnije, da potvrde trudnoću. Najzad, i trbuh će u toku vremena sve vidnije rasti, dok buduća majka jednom ne oseti i pokret čeda u utrobi. To će je sad posve uveriti da je zbilja na putu da postane majka.

Trudnoća nije bolest, već prirodna pojava u životu žene, i deo poziva materinstva, za koji je žena od strane prirode obdarena. Pa ipak, i zdrava trudnoća povlači sa sobom izvesne promene, koje su u vezi ga prisustvom i razvojem čeda u utrobi, i njegovim budućim roćenjem. Dok dojke jedraju i spremaju bu – duću dojilju, karlične se kosti šire i podešavaju da bi omogućile porodjaj.

Plod, sa svoje strane, svakim danom postaje sve neći i onda počinje da pritiskuje susedne pribore i da izaziva niz više ili manje podnošljivih poremecaja kod bremene majke. Tako, na primer, otok sa pro pširenim i modrim žilama koji se zapaža na nogama kod bremenite majke nije ništa drugo nego posledica pritiska koji plod vrši na krvne sudove. Slično je i s čestom potrebom za mokrenjem, koji izaziva pritisak koji plod vrši na mokraćni mehur. Na isti se način može objasniti i sklonost ka zatvoru u toku trudnoće.

Povraćanja u trudnoći su prilično česta, iako ie stalna pojava. I mogu da budu kad jača, kad slabija. Javljaju se obično u prvo vreme, i vremenom sama po sebi iščeznu. Ako ne bi prošla ni do četvrtog meseca ili ako bi se javila još i glavobolja, nesvestica i podbulost lica, onda treba bez daljeg čekanja tražiti lekara i njegovu pomoć.

Pošto znamo da plod u utrobi živi od tela i krvi majčine, onda nam je jasno da i njegov razvoj može biti dobar i pravilan samo onda ako je i telo, na račun koga se on razvija, zdravo i napredno. Prema tome, zdravlje i način života majke njena nega i ishrana osnovni su uslov zdravlja i pravilnog razvoja čeda u njenoj utrobi.