Nega majke za vreme trudnoće

Što god je trudnoća lakša i zdravija to će i čedo koje će iz nje proizaći biti jače i naprednije. Prema tome, trudna majka iziskuje naročitu negu kako bi trudnoću srećno prebrodila i na vreme zdravo i napredno čedo donela.

Svakako da žena koja je na putu da postane majka nije nikakav bolesnik. Ali se nalazi u posebnom stanju, koje iziskuje naročitu pažnju i posebnu ishranu i negu. Ona mora da se kloni svega što bi moglo štetno da utiče na razvoj ploda u njenoj utrobi, da se čuva svega što bi moglo smetati da se trudnoća privede srećnom kraju. Treba uvek imati na umu da su pobačaji ili poroćaji pre vremena često opasni za majku i za njeno čedo.

zdravstvena nega trudnice

Žena koja je na putu da postane majka treba da živi uredno, u čistoći i izobilju vazduha i sunca. Ona može, a i treba, da produži da obavlja sve svoje poslove kao i ranije, ali treba da se čuva od težeg zamora i većeg napora.

Krepak san i odmor bremenoj su majci veoma potrebni, naročito u poslednjim mesecima trudnoće. Iskustvo je pokazalo da ovaj odmor povoljno utiče koliko na zdravlje toliko, još više, na težinu čeda na rodjenju.

Uvećana opšta delatnost tela u trudnoći zahteva i naročitu negu, u kojoj čistoća dolazi na prvo mesto. Trudna majka treba da se često i uredno kupa. A ova kupanja mogu biti kraća ili duža, prema tome, da li i koliko zamaraju. U svakom slučaju ne bi trebalo da traju duže od četvrt časa. Voda za kupanje ne bi smela biti hladna, ali ni suviše topla.

Vredi uzgred pomenuti da se trudnoj majci ne zabranjuje ni kupanje u reci ili moru, pogotovo u prvom razdoblju trudnoće.

Za vreme trudnoće naročita ispiranja polnog pribora nisu neophodna. Dovoljna su samo spoljna is piranja. I to običnom, mlakom vodom.

Dojke, a naročito bradavice, treba da su u toku trudnoće predmet naročite pažnje. Da li će se brada vice svakodnevno izvlačiti rukom i mazati alkoholom, kao što to neki lekari preporučuju, ili ne, sasvim je sporedno. Ali je glavno da se drže čisto i da se dojke ne stežu odelom.

Poznato je da su zubi za vreme trudnoće naročito skloni kvaru. I zbog toga nega zuba treba da je pred met naročite pažnje. Povremeni odlasci kod zubnog lekara, dakle, više su no poželjni.

Mnoga majka za vreme trudnoće ponešto izmeni svoju dotadašnju narav. Postaje nekad brižna ili utučena, nekad krajnje osetljiva, i često iznenadi okolinu svojim ponašanjem. Ne treba joj zameriti, nego joj pomoći, shvatiti je i bodriti, i pružiti priliku za razonodu. Prema njoj se ponašati sa blagosću i dobrotom. Pomoći joj u pripremi pelena i rublja, i svega ostalog sto će joj trebati za porodjaj i negu deteta.

Valja na zasebnom mestu pomenuti česte i grube polne odnose za vreme trudnoće. Ovi su neretko uzrok pobačaju, pogotovu ako je bremena majka tome sklona. umerenost u ovom pogledu se sama po sebi nameće. krajnjem slučaju te odnose treba prekinuti najkasnije od osmog meseca.

Što se tiče odevanja, treba obratiti pažnju da haljina bude podešena prema stanju u kome je trudna majka. Rublje i odelo treba da je prilično prostrano, lako i udobno. Čarape se ne bi smele vezivati podvezama oko nogu. To može da smeta i onako otežanom krvotoku u nogama.

Na obuću treba obratiti naročitu pažnju. Treba da je laka i udobna, potpetice da su niske. To obezbe djuje mnogo lakši hod i prilično povoljniji stav.

Nije bez koristi ni nošenje naročitog pojasa, koji pridržava donji deo trbuha i pomaže mišićima trbušnog zida da lakše podnesu teret bremena. Ovaj pojas greba da je tako podešen da potpuno odgovara obliku trbuha. On ne sme da steže trbuh niti da prelazi naviše od pupka. Takav pojas se obično nosi od petog meseca trudnoće.

Da bi trudna majka, a tim i njeno čedo u utrobi, bila u pogledu zdravlja potpuno zbrinuta, potrebno je da je u stalnom dodiru sa svojim lekarom, koji će nad njenim zdravljem bdeti i trudnoću nadzirati. Pored svih saveta i još potpunijih uputstava koje će joj moći dati, on će utvrditi da li je trudnoća kako treba, i da možda nema nečeg neobičnog. U slučaju da je majka obolela od neke bolesti, od koje bi i samo čedo u utrobi moglo da trpi i pati, lekar će na vreme preduzeti potrebno lečenje, pa će na taj način i neku opasnost otkloniti, ili možda umanjiti.

S vremena na vreme pregledaće i njenu mokraću i krvni pritisak, pa je sačuvati od nezgoda koje bi i sa te strane mogle da naidju. Pored toga, kad trudnoća bude poodmakla, utvrdiće i položaj čeda u utrobi, i u slučaju da je nepravilan na vreme ga popraviti. I naj zad, predvideće i dan poroćaja, i u sporazumu sa budućom majkom pripremiti sve što je potrebno.